X

Для доступу до архівного номеру журналу введіть, будь ласка, Вашу електронну адресу

Введіть ваш Email

X

Підписка на електронну версію журналу "Сучасна фармація"


Введіть ваше ім'я


Введіть ваше прізвище


Введіть вашу спеціальність


Введіть вашу спеціалізаціюВведіть ваш Email


Введіть ваш телефон

Телефон повинен містити код країни

наприклад: +380 99 999 9999


Введіть Область/місто/селище, де ви проживаєте


Введіть ваше місце роботи


ПДВ на зареєстровані медичні вироби – 20%

ДФС опублікувала податкову консультацію, якою підтвердила позицію асоціації AMOMD™
щодо застосування 20 % ПДВ на медичні вироби, що є зареєстрованими в Україні та включеними
до державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення, введення якого МОЗ України скасувало шляхом визначення наказу від 16 липня 2012 року № 533 таким, що втратив чинність.

Головним постулатом у роботі Асоціації «Оператори ринку медичних виробів»™ як першого та єдиного в Україні професійного об’єднання 67 національних виробників, імпортерів, дистриб’юторів та інших учасників ринку медичних виробів (далі по тексту – Асоціація) є доведення справи до кінця, використовуючи всі правомірні методи лобіювання.
Так, Асоціація вже більше півроку відстоює інтереси операторів ринку щодо єдиного підходу по застосуванню ПДВ до всіх медичних виробів, в т.ч. веде роботу щодо визнання протиправним та скасування наказу МОЗ України від 22.12.2017 р. № 1690 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 16 липня 2012 року № 533» (набув чинності 02.02.2018 р.) – (далі по тексту – Наказ № 1690).
На переконання Асоціації, набрання чинності наказом № 1690 призвело до необхідності застосування ПДВ для МВ, що були включені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення в розмірі 20 %. І це переконання нарешті було підтверджене ДФС України.
Так, ДФС України було видано індивідуальну податкову консультацію від 26.09.2018 року № 4157/6/99-
99-15-03-02/ІПК про порядок застосування ставки ПДВ у розмірі 7 % для операцій з постачання на митній території медичних виробів та/або ввезення на митну територію України медичних виробів.
У відповідному запиті на надання індивідуальної податкової консультації були поставлені наступні питання:

  1. Яка ставка ПДВ, починаючи з 02.02.2018 року, застосовується до операцій з постачання на митній території України медичних виробів, введених в обіг за процедурою державної реєстрації на підставі реєстраційного свідоцтва, враховуючи, що з цієї дати припинив своє існування Державний реєстр медичної техніки та виробів медичного призначення?
  2. Яким чином здійснювати коригування сум ПДВ, у разі, якщо ввезення медичного виробу було здійснено до 02.02.2018 року за ставкою ПДВ 7 %, а постачання після цієї дати за ставкою 20 %?
  3. Які умови є істотними для застосування пільгової ставки ПДВ у розмірі 7 % окремо до операцій з постачання та окремо до ввезення на митну територію України медичних виробів?
  4. Чи є істотний взаємозв’язок (якщо так, то на якій підставі) із правозастосуванням пільгової ставки ПДВ у розмірі 7 % до операцій з ввезення та постачання на митній території України медичних виробів, легалізованих за процедурою оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, та обов’язковою наявністю інформації про медичний виріб та його уповноваженого представника в Україні у Державному реєстрі осіб, відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг, форми повідомлень, переліку відомостей, які зберігаються в ньому, та режиму доступу до них?
  5. Яка відповідальність передбачена (чи передбачена взагалі) за порушення податкового законодавства в частині:
  • зменшення суми ПДВ (з 20 % на пільгову ставку 7 %) ?
  • збільшення суми ПДВ (з пільгової ставки 7 % на повну ставку 20 %) ?

Так, на перше, третє та четверте питання ДФС зазначила, що відповідно до абзацу другого підпункту «в» пункту 193.1 статті 193 розділу V ПКУ, починаючи з 01.01.2018, ставку податку у розмірі 7 % встановлено на операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення (далі – ДРМТВМП) або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, та дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію і застосування в Україні.
При цьому наказ Міністерства охорони здоров’я України від 16.07.2012 № 533, яким визначався механізм зберігання медичної техніки та виробів медичного призначення у ДРМТВМП, 02.02.2018 втратив чинність згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.12.2017 № 1690.

При здійсненні операцій з постачання товарів (у тому числі медичних виробів) платник податку – продавець таких товарів зобов’язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю на його вимогу (пункт 201.10 статті 201 розділу V ПКУ).

Форму та порядок заповнення податкової накладної затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 137/28267.
Таким чином, на сьогодні єдиним законним механізмом для одержання пільгової ставки ПДВ у розмірі 7 % на медичні вироби є дозвіл для надання на ринку продукції та проходження оцінки відповідності галузевим технічним регламентам, що підтверджується документом про відповідність.

У разі недотримання хоча б однієї з цих умов операції з ввезення та постачання на митній території України оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20 %.

Відповідаючи на друге питання ДФС зазначила, що у разі, якщо медичні вироби були ввезені платником податку на митну територію України та/або придбані на митній території України до 01.01.2018 з нарахуванням ПДВ за ставкою 20 %, то, починаючи із зазначеної дати та за умови, що такі медичні вироби відповідають зазначеним вище вимогам, операції з їх постачання на митній території України підлягають оподаткуванню ПДВ за ставкою 7 %.

При цьому коригування сум ПДВ, включених до складу податкового кредиту з ПДВ на підставі митної декларації, оформленої за операцією із ввезення медичних виробів на митну територію України, та/або податкової накладної, складеної і зареєстрованої в ЄРПН у встановлені ПК України терміни за операцією з постачання медичних виробів на митній території України, що до 01.01.2018 оподатковувалися податком за ставкою 20 %, нормами ПК України не передбачено.

Відповідаючи на п’яте питання, ДФС зазначила міру відповідальності платників податків за порушення податкового законодавства, яку визначено статтями 109-132 розділу II ПКУ. Зокрема, відповідальність за порушення платником податку порядку визначення податкових зобов’язань встановлено статтею
123 розділу II ПКУ.

Так, у разі, якщо контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов’язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або від’ємного значення суми податку на додану вартість платника податків на підставах, визначених підпунктами 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4, 54.3.5, 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 розділу II ПКУ, – тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 25 % суми визначеного податкового зобов’язання, завищеної суми бюджетного відшкодування.

При повторному протягом 1095 днів визначенні контролюючим органом суми податкового зобов’язання з цього податку, зменшення суми бюджетного відшкодування – тягне за собою накладення на платника податків штрафу у розмірі 50 % суми нарахованого податкового зобов’язання, завищеної суми бюджетного відшкодування.

Виберіть вашу професію