X

Для доступу до архівного номеру журналу введіть, будь ласка, Вашу електронну адресу

Введіть ваш Email

X

Підписка на електронну версію журналу "Сучасна фармація"


Введіть ваше ім'я


Введіть ваше прізвище


Введіть вашу спеціальність


Введіть вашу спеціалізаціюВведіть ваш Email


Введіть ваш телефон

Телефон повинен містити код країни

наприклад: +380 99 999 9999


Введіть Область/місто/селище, де ви проживаєте


Введіть ваше місце роботи


Про журнал

Журнал «Сучасна фармація» – спеціалізоване видання для фармацевтичних і медичних фахівців, які прагнуть бути обізнаними про найважливіші події у сфері охорони здоров’я й використовувати на практиці передові досягнення медицини і фармації.

Читацька аудиторія журналу «Сучасна фармація» – керівники і менеджери аптечних мереж, завідувачі аптек, фармацевти, практикуючі лікарі, керівники компаній-дистриб’юторів, менеджери фармацевтичних компаній, викладачі, студенти, інтерни фармацевтичних і медичних закладів вищої освіти.

До складу редакційної ради входять професори провідних фармацевтичних і медичних закладів вищої освіти України, що забезпечує якість і професійний підхід до  підготовки інформаційних матеріалів.

Наклад друкованої версії журналу становить 9000 примірників. Журнал розповсюджується за підпискою.

 

Основні рубрики журналу

  1. Пульс часу: новини і події. Рубрика містить найбільш важливі новини виробників ліків, дистриб’юторів, аптечних мереж, фармацевтичних і медичних закладів вищої освіти, тенденції розвитку фармацевтичного ринку, інтерв’ю з керівниками компаній, анонси і репортажі з профільних конференцій, виставок.
  2. У фарватері галузі. Рубрика висвітлює інноваційні технології фармацевтичного виробництва, нововведення лідерів фармацевтичного ринку, досягнення у сфері досліджень і розробки нових лікарських засобів.
  3. Сonsilium. У рубриці висвітлюються дані клінічних досліджень щодо ефективності і безпеки лікарських засобів, описуються сучасні підходи до фармакотерапії захворювань.
  4. Натур modern. Рубрика присвячена використанню сучасних косметичних засобів, дієтичних добавок на основі природних компонентів рослинного і тваринного походження.
  5. Ліки та закон. У рубриці аналізуються актуальні зміни в законодавчому регулюванні фармацевтичного і аптечного бізнесу, надаються консультації експертів з юридичних питань.
  6. Арсенал знань. Рубрика містить корисну для практичної діяльності інформацію про лікарські засоби, фармацевтичну опіку при відпуску ліків, особливості застосування ліків у різних категорій пацієнтів. Для зручності сприйняття інформації наводяться схеми, алгоритми консультування відвідувачів аптек, тестові запитання.
  7. Хронограф. Рубрика занурює у світ цікавих фактів з історії медицини і фармації, знайомить з етапами життєвого шляху особистостей, які внесли вагомий внесок у розвиток медичних і фармацевтичних наук.
  8. У світі медицини. Рубрика знайомить з передовими науковими досягненнями у сфері медицини і сучасним клінічним досвідом застосування новітніх методів діагностики, профілактики і лікування захворювань.

 

Редакція

Головний редактор: МАМЕДОВА Світлана Олександрівна, канд. фарм. наук, НФаУ
Керівник відділу маркетингу і реклами: ГРІНЕНКО Наталія Юріївна
Керівник відділу підписки: ВОЙТОВИЧ Ольга Сергіївна
Засновник і видавець: «Pride Pharma» LTD.
 
Поштова адреса редакції:
Україна, 61072, м. Харків, вул. Тобольська, 42, оф. 621
Переписка з редакторами: publicpharmacy@gmail.com
Телефони редакції:
Відділ підписки: +38 (057) 780–70–77
Відділ реклами: +38 (050) 587–14–35, +38 (067) 578–65–15
Сайт журналу: https://modern-pharmacy.com.ua
Реєстраційне свідоцтво: серія КВ No18433-7233Р від 15.12.2011 р.
Формат 210x295, повноколір. Періодичність – 1 номер на місяць. Наклад 9000 прим.
 

ГОЛОВА РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ

КОТВІЦЬКА Алла Анатоліївна, д. фарм. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, ректор НФаУ

РЕДАКЦІЙНА РАДА

ЧЕРНИХ Валентин Петрович, академік НАН України, д. фарм. н., д. хім. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, почесний ректор НФаУ
ВОЛЯНСЬКИЙ Андрій Юрійович, лікар-імунолог, д. мед. н., завідувач лабораторії імунореабілітології Інституту імунології та мікробіології імені Мечнікова
ГЛАДИШЕВ Віталій Валентинович, д. фарм. н., професор, зав. кафедри технології ліків Запорізького державного медичного університету
ГОРЧАКОВА Надія Олександрівна, д. мед. н., професор кафедри фармакології та клінічної фармакології НМУ імені О.О.Богомольця
ЗІМЕНКОВСЬКИЙ Андрій Борисович, д. мед. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, зав. кафедри клінічної фармації, фармакотерапії та медичної стандартизації ЛНМУ імені Данила Галицького
КАБАЧНИЙ Володимир Іванович, д. фарм. н., професор, заслужений винахідник України, дійсний член Європейської академії природничих наук та Міжнародної академії наук і інноваційних технологій, кафедра фізичної та колоїдної хімії НФаУ
КЕЧІН Ігор Леонідович, д. мед. н., професор кафедри госпітальної терапії №1 Запорізького державного медичного університету
ТРОХІМЧУК Віктор Васильович, д. фарм. н., професор, завідувач кафедри організації та економіки фармації, декан медико-профілактичного та фармацевтичного факультету НМАПО імені П. Л. Шупика, заслужений працівник освіти України
ПРИСЯЖНЮК Петро Васильович, к. хім. н., доцент, декан фармацевтичного факультету Буковинського державного медичного університету
ДАВТЯН Олена Левонівна, д. фарм. н., професор, зав. кафедрою фармацевтичної технології та біофармації НМАПО імені П. Л. Шупика
ПОНОМАРЕНКО Микола Семенович, д. фарм. н., професор, заслужений працівник фармації України, кафедра організації і економіки фармації НМАПО імені П. Л. Шупика
МАРЧИШИН Світлана Михайлівна, д. фарм. наук, професор, зав. кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою ТДМУ імені І.Я. Горбачевського
ЄРЬОМЕНКО Римма Фаутівна - д. фарм. н., професор, зав. Кафедри клінічної лабораторної діагностики Національного фармацевтичного університету