X

Для доступу до архівного номеру журналу введіть, будь ласка, Вашу електронну адресу

Введіть ваш Email

X

Підписка на електронну версію журналу "Сучасна фармація"


Введіть ваше ім'я


Введіть ваше прізвище


Введіть вашу спеціальність


Введіть вашу спеціалізаціюВведіть ваш Email


Введіть ваш телефон

Телефон повинен містити код країни

наприклад: +380 99 999 9999


Введіть Область/місто/селище, де ви проживаєте


Введіть ваше місце роботи


Фізіологія та анатомія людини – підґрунтя фармацевтичних знань

Кафедра фізіології та анатомії людини є однією з базових кафедр Національного фармацевтичного університету, на якій викладаються фундаментальні дисципліни:

анатомія людини, фізіологія людини, вибіркова дисципліна — валеологія. Вивчення цих наук займає важливе місце у підготовці провізорів, клінічних провізорів, провізорів-косметологів, біотехнологів, бакалаврів медицини — вони є базою для засвоєння студентами предметів медико-біологічного та хіміко-технологічного циклів.

MaloshtanДля студентів НФаУ знання з фізіології та анатомії — це фундамент, на який вони потім «надбудують» всі інші вміння та знання. Майбутні фармацевти обов'язково повинні мати чітке уявлення про дію та наслідки впливу ліків на органи та системи людини. Вони мають опанувати методологічні підходи щодо оцінки механізмів нормального функціонування, а також засобів корекції порушень за допомогою лікарських препаратів.

Провізор або фармацевт не може бути висококваліфікованим фахівцем, не володіючи загальними знаннями стосовно закономірностей будови і функціонування організму людини.

В цьому році кафедрі фізіології та анатомії людини НФаУ виповнилося 92 роки з дня заснування. До цієї урочистої нагоди колектив кафедри підготував видання з історії створення, діяльності та розвитку свого підрозділу. До того ж, завідувач кафедри фізіології та анатомії людини Людмила Миколаївна Малоштан люб`язно погодилась висвітлити найбільш важливі питання стосовно життя кафедри та важливості дисциплін, що на ній викладаються, для сучасного спеціаліста в сфері фармації.

Справа та люди

— Мало хто зі сторонніх розуміє, а інколи навіть і студенти, що таке «життєдіяльність» будь-якої кафедри. Це і науково-дослідна діяльність, і навчально-методична, і викладацько-виховна робота, профорієнтація, розробка та написання підручників та посібників, участь у різних програмах та проектах університету, участь у виїзних профільних заходах: конференціях, семінарах, з’їздах.

Людмило Миколаївно, як працюється науково-педагогічному колективу кафедри фізіології та анатомії людини НФаУ? Що для Вас на першому місті?

— Колектив кафедри фізіології та анатомії людини — це цілеспрямовані та завзяті фахівці своєї справи, серед яких тільки викладачі вищої кваліфікації: професори, доценти, асистенти, кандидати наук. Тож ми прагнемо тримати високу планку НФаУ в усіх напрямках.

Згідно з навчальними планами ми розробили авторські програми з дисциплін, що викладаються. Оригінальні лекції читаються з використанням сучасних інформаційних технологій. Презентації лекцій студенти можуть знайти в електронній бібліотеці. Викладачі кафедри постійно беруть участь у наукових та методичних конференціях, присвячених питанням розробки та застосування нових технологій навчання із використанням інформаційних засобів у навчальному процесі ВНЗ, підвищують свою кваліфікацію.

Забезпечення студентів навчально-методичною літературою — одна з важливих задач університету. На кафедрі фізіології та анатомії людини видано більше 100 найменувань навчально-методичної літератури: методичні вказівки до практичних занять, підручники, конспекти лекцій з дисциплін, що викладаються (українською, російською та англійською мовами), збірники тестових завдань, робочі зошити та інше.

У 2014 році світ побачив «Атлас фізіології людини. Схеми. Таблиці. Малюнки» — результат узагальнення багаторічного досвіду викладання дисципліни. Видання користується попитом у студентів та отримує позитивні відгуки від фахівців. На початок цього навчального року вийшов навчальний посібник для аудиторної роботи «Фізіологія та анатомія людини».

Ми розробили та видали навчально-методичний блок англійською мовою — конспект лекцій, посібник до практичних занять, робочій зошит.

NFaY_interview_1

Багато часу викладачі приділяють виховній роботі зі студентами (бесіди, колективні відвідування музеїв, виставок).

Також ми активно проводимо профорієнтаційну роботу серед школярів та випускників медичних коледжів: читаємо лекції, розповідаємо про особливості навчання, надаємо консультації щодо умов вступу та забезпечуємо рекламно-інформаційними матеріалами. До речі, більше десяти років на кафедрі фізіології та анатомії при студентському науковому товаристві під керівництвом викладачів учнями 10–11 класів загальноосвітніх шкіл м. Харкова виконуються роботи Малої академії наук.

Як Ви знаєте, у 2015-2016 н.р. у НФаУ стартувала перша у фармацевтичній галузі програма дистанційного навчання. Кожна кафедра університету розробила власну методику викладання дисциплін. Сьогодні на кафедрі фізіології та анатомії працюють 2 дистанційних курси: «Анатомія людини та фізіологія» і «Валеологія», які є авторською розробкою фахівців нашої кафедри.

Межпредметні зв’язки

— Сучасний провізор повинен вміти дати кваліфіковану пораду з питань, пов'язаних з призначеним людині лікарським препаратом. Яку роль у підготовці такого спеціаліста відіграє вивчення фізіології?

— Фізіологія є основою для вивчення більшості біологічних дисциплін, зокрема: мікробіології, біохімії, патології, фармакології, фармакотерапії, клінічної фармації, лабораторної діагностики. Вона тісно пов'язана і спирається на такі дисципліни, як біологія, фізика, математика.

Провізор не може бути висококваліфікованим фахівцем без знань про закономірності будови і функціонування організму та механізмів регуляції. Ці знання необхідні для отримання та усвідомлення знань про дію лікарських препаратів та інших біологічно-активних речовин на клітини, тканини та органи.

Знання фізіологічних закономірностей дає можливість опанувати методологію оцінки фізіологічного стану, а за необхідністю — методи корекції порушень за допомогою лікарських засобів.

У сучасній медицині використовується велика кількість лікарських препаратів, які випускаються у різних лікарських формах і фармакологічна ефективність яких тісно пов’язана зі шляхами їх введення в організм. Тому знання з фізіології допомагають усвідомити питання щодо трансформації ліків в організмі людини і важливі для вибору лікарської форми препарату. Провізор повинен дати кваліфіковану пораду з усіх питань, пов'язаних з призначеним лікарським препаратом та його аналогами.

На практичних заняттях, при виконанні лабораторних робіт, наші студенти одержують практичні навички, опановують деякі методики досліджень, визначають основні показники життєдіяльності організму людини.

Дати міцні знання студентам з фармації неможливо без постійного вдосконалення методів викладання фізіології на основі останніх досягнень вітчизняної та зарубіжної науки. З цією метою ми щорічно переглядаємо та відновлюємо фонд лекцій, банк тестів за темами, робочі програми, календарні плани з дисципліни.

Загальна теорія здоров’я

— Валеологія — відносно молода наука. Перша монографія «Введення до валеології — науки про здоров’я» за авторством І. І. Брехмана побачила світ у 1987 році. Перша кафедра валеології на Україні з’явилася у 1999 році в Харківському національному університеті В.Н. Каразіна.

В НФаУ валеологію викладають останні 12 років. Людмило Миколаївно, поясніть, будь ласка, у чому суть та значимість цієї дисципліни?

— Валеологія виникла на стику декількох наук: медицини, фізіології, психології, педагогіки, соціології тощо. Це наука про профілактично-оздоровчі основи медицини, міждисциплінарна область знань (система знань) про закономірності, шляхи та механізми формування, збереження і укріплення фізичного і психологічного здоров’я людини. Іншими словами, наука про здоровий спосіб життя.

Принципіальна відмінність валеології від інших дисциплін (зокрема від практичної медицини) полягає саме в індивідуальному підході до оцінки здоров’я кожного конкретного суб’єкта (без обліку загальних і усереднених за яким-небудь колективом даних).

Об’єкт валеології — відносно здорова людина або людина, що знаходиться в стані передхвороби. Мета валеології — максимальна реалізація успадкованих механізмів і резервів життєдіяльності людини, підтримання на високому рівні можливостей його адаптації до умов зовнішнього і внутрішнього середовища.

Ще у 2007 році ООН визнала народ України вимираючим. Тоді ще не йшлося про військові дії у країні. Нас признали вимираючими за станом здоров’я, за умовами та способом життя. Наприклад: кожен другий наш співвітчизник страждає серцево-судинною патологією; онкопатологія перемістилася з 10-го на 2-е місце поширених захворювань; алергією страждає кожен третій; близько 1 млн. 200 тис. українців психічно хворі; за молодіжним алкоголізмом ми 1 місці у світі; 42% населення країни страждають від зайвої ваги; кожен другий має проблеми з верхніми дихальними шляхами. І треба признати, що в основі багатьох наших проблем лежить нездоровий спосіб життя: шкідливі звички, неправильне харчування, недостатнє фізичне навантаження тощо.

Науковий напрямок

— Людмило Миколаївно, близько 14 років Ви очолюєте Проблемну лабораторію морфофункціональних досліджень Національного фармацевтичного університету (ПЛМД НФаУ), яка знаходиться на базі кафедри фізіології та анатомії. Розкажіть, будь ласка, про науковий напрямок роботи ввіреного Вам підрозділу.

— При кафедрі фізіології та анатомії людини Проблемна лабораторія морфофункціональних досліджень з’явилася у 2002 році. Її відкрили за наказом ректора НФаУ Валентина Петровича Черних.

Структурну основу лабораторії складає колектив кафедри фізіології та анатомії людини, який працює на госпрозрахунковій основі.

Наші традиційні наукові напрямки: доклінічні дослідження субстанцій рослинного і синтетичного походження, лікарських форм. Пріоритетним напрямком наукових досліджень є вивчення лікарських препаратів, що впливають на метаболічні процеси в організмі, на шлунково-кишковий тракт і мають гепатопротекторну, протизапальну, репаративну, гіпоглікемічну і антикоагулянтну дію.

Як приклад, разом з кафедрою аптечної технології ліків, були проведені фармакологічні, доклінічні дослідження та передана інформація до заводу АТ «Лекхім-Харків» з препарату «Меланізол» (песарії з протизапальною та антибактеріальною дією для застосування при захворюваннях жіночих статевих органів).

За ініціативними науково-дослідними темами продовжуються доклінічні дослідження ще 7 оригінальних лікарських препаратів.

Ще одним напрямком діяльності лабораторії є випробування щодо визначення токсичних властивостей побутової хімії, парфумерно-косметичної продукції та дієтичних добавок. Відповідно за цим напрямком в грудні 2012 року лабораторія була акредитована Національним агентством з акредитації України (атестат № 2Н502 до 2017 р.).

На базі ПЛМД НФаУ проводилися доклінічні дослідження та впроваджені понад 20 дієтичних добавок фірм «Біоліка» і «Даніка»; серед розробок НфаУ — дієтична добавка «Медикабол», мазь «Гексафен».

У минулому році спільно з кафедрами хіміко-технологічного профілю ми отримали 9 патентів на хімічні та фітохімічні розробки різного напряму фармакологічної активності.

Перспективним напрямком лабораторії також є дослідження in vitro біодоступності лікарських засобів на культурах клітин.

Успішно виконується одна з найважливіших задач лабораторії — виконання дисертаційних досліджень співробітникам кафедр НФаУ.

Зараз у нас виконується 4 докторські дисертації. Майже днями захистилася та отримала диплом доктора наук доцент Єрьоменко Р.Ф.

Молодь і наука

— За Вашими спостереженнями, сучасна молодь взагалі цікавиться наукою? У яких напрямках працюють студенти студентського наукового товариства (СНТ) кафедри фізіології та анатомії?

— Одразу зазначу, що наші студенти відкриті та допитливі особистості! Інша справа, що учорашнім школярам треба допомогти визначитися з напрямком, їх треба розвивати, зацікавлювати, поступово залучаючи до справи. Так, це має бути комплексний підхід.

Напрямки робіт студентів СНТ кафедри: це і вивчення токсикологічних властивостей та специфічної фармакологічної активності засобів парфумерно-косметичної продукції, дієтичних добавок, рослинних та синтетичних субстанцій та лікарських засобів; і літературний пошук за перспективними напрямками в області фізіології, біології, фармації та косметології. Ще одна особливо цікава студентам тематика робіт — різноманітні напрямки у валеології.

NFaY_interview_2

Сьогодні у студентському науковому товаристві (СНТ) беруть участь понад 20 студентів-першокурсників спеціальностей «Фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів», «Лабораторна діагностика», «Клінічна фармація», «Біотехнологія». Серед них як вітчизняні, так і студенти іноземці.

Робота проводиться за такими напрямками: «Вивчення фармакологічної активності назального гелю на основі екстракту кореня солодки» та «Раціональне харчування студента, як фактор його здорового образу життя».

Щорічно наша кафедра разом з кафедрою фізіології ХНМУ та кафедрою анатомії та фізіології людини ХНПУ ім. Г.С.Сковороди проводить Всеукраїнську студентську наукову конференцію з фізіології з міжнародною участю — «Фізіологія медицині, фармації та педагогіці: Актуальні проблеми та сучасні досягнення».

Також наші студенти щорічно беруть участь у першому та другому турах Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (організатор – НФаУ), в обласному конкурсі «Найкращій молодий науковець Харківщини», у симпозіумах та конференціях, які проходять в інших городах України, ближнього та дальнього зарубіжжя.

Роботи студентів СНТ кафедри неодноразово були відзначені грамотами та дипломами.

  Інтерв’ю провела Аксенія Калініна, журналіст, випускаючий редактор газети "Молодість фармації" НФаУ   * Вперше було опубліковано у газеті НФаУ «Молодість фармації» (№ 10 (149), листопад 2016)