X

Для доступу до архівного номеру журналу введіть, будь ласка, Вашу електронну адресу

Введіть ваш Email

X

Підписка на електронну версію журналу "Сучасна фармація"


Введіть ваше ім'я


Введіть ваше прізвище


Введіть вашу спеціальність


Введіть вашу спеціалізаціюВведіть ваш Email


Введіть ваш телефон

Телефон повинен містити код країни

наприклад: +380 99 999 9999


Введіть Область/місто/селище, де ви проживаєте


Введіть ваше місце роботи


ДОППЕЛЬГЕРЦ® АКТИВ КУРКУМІН + ВІТАМІН D ТА ДОППЕЛЬГЕРЦ® АКТИВ СЕЛЕН — сила природних антиоксидантів

Вільнорадикальне окиснення на сьогодні вважається одним з основних патогенетичних механізмів багатьох патологічних станів та захворювань. Не менш важливими є також фізіологічні ефекти вільних радикалів. Однак, незважаючи на значні досягнення у вивченні проблеми вільнорадикального окиснення, залишається багато питань щодо біологічної ролі цього універсального явища та можливості його попередження.

 

Одним із пріоритетних напрямків сучасної медицини є регуляція численних патологічних станів, зумовлених розвитком оксидативного стресу організму, а також дослідження механізмів інгібування біохімічних вільнорадикальних процесів. Перше визначення оксидативного стресу запропонував 1985 р. німецький лікар Гельмут Зіс: «Оксидативний стрес є станом, який виникає внаслідок зсуву природного балансу між антиоксидантами та оксидантами на користь останніх, що, своєю чергою, викликає біологічні пошкодження» [1].

Сьогодні оксидативний стрес визначають як фізіологічний стан, який виникає унаслідок порушення балансу між окиснювально-відновлювальними процесами в організмі, зокрема, утворенням активних форм кисню та роботою антиоксидантної системи захисту. Оксидативний стрес розвивається під дією зовнішніх або внутрішніх чинників та призводить до оксидативної модифікації біомолекул, зокрема, ліпідів, білків та ДНК. У клітинах пошкоджені макромолекули або піддаються репарації, або знищуються. Однак темпи відновлення за умов оксидативного стресу є значно меншими, ніж швидкість біологічних пошкоджень, тому пошкоджені молекули накопичуються в організмі [1].

Слід зазначити, що активізація вільнорадикальних процесів у клітинах та тканинах внутрішніх органів викликає прогресування окиснювального стресу. Серед продуктів перекисного окислення ліпідів значна роль порушенні будови та функції клітинних структур належить також реактивним формам азоту, що має токсичний вплив на клітини і тканини організму.

Крім цього, запалення нерозривно пов’язане з окиснювальним стресом, будучи скоординованим процесом. Процес розвивається у тканинах у відповідь на їх пошкодження внаслідок впливу агентів інфекційної та неінфекційної природи. Індуктори запалення зв’язуються з рецепторами та активують біологічні реакції в клітинах, які прямо або опосередковано діють на судинну стінку та на клітини імунної системи.

 

 

Усі джерела активних форм кисню потребують антиоксидантного обмеження. Якщо активація вільнорадикального окиснення відіграє таку важливу роль у механізмі стресу, то системи антиоксидантного захисту, які є на всіх рівнях структури організму, виступають як найважливіша внутрішня сила протидії стресовим ушкодженням і порушенням. Введення антиоксидантів ззовні, з харчовими продуктами та дієтичними добавками, поповнює їх ендогенні резерви, збільшує захисну активність системи, забезпечує утримання стресу у фізіологічних рамках. Антиоксиданти містяться в організмі всюди, де є певна небезпека виникнення окисного вибуху [1].

Основним методом захисту біологічних систем людини від окиснення є використання дієтичних добавок, які гальмують цей процес. У наш час біоантиоксиданти розглядають як перспективні засоби для профілактики різних патологічних станів, а також допомога у комплексній терапії різних захворювань.

Мінерали також відіграють важливу роль у метаболізмі антиоксидантів. Дефіцит есенціальних елементів (зокрема, селену) призводить до непередбачуваних метаболічних змін у здоров’ї та потребує адекватного збагачення ними харчових продуктів.

На фармацевтичному ринку України одними із ефективних антиоксидантів європейської якості є дієтичні добавки Доппельгерц® актив Куркумін + Вітамін D та Доппельгерц® актив Селен

 

Перспективи застосування Доппельгерц® актив Куркумін+Вітамін D

1 капсула Доппельгерц® актив Куркумін + Вітамін D містить [2]: 

 • кореню куркуми сухий екстракт — 750 мг
 • в тому числі куркумін — 35 мг
 • піперин — 2 мг
 • вітамін D3 (ергокальциферол) — 25 мкг 

 

У літературі є дані щодо високої біологічної активності та широкого спектру дії куркуми. Зокрема, вона має протизапальну, антиоксидантну, імуностимулюючу, антибактеріальну, противірусну, протигрибкову, протипаразитарну, антиканцерогенну, антитоксичну, радіопротекторну, нейропротекторну, антидепресантну дії [3]. 

У складі компонентів куркуми виділено вуглеводи (4,7-8,2  %), ефірні олії (2,44  %), жирні кислоти (1,7-3,3  %), куркуміноїди (2  %), вітаміни групи В (В1, В2, В3, В6, В9), вітаміни С, К, Е тощо [3].

Куркумін має здатність модулювати запальну відповідь за рахунок пригнічення активності ряду ферментів та продукції протизапальних цитокинів і тим самим знижує вираженість запального процесу. Терапевтична ефективність куркуміну як активного протизапального засобу підтверджена при лікуванні гострих неінфекційних захворювань дихальної системи, опорно-рухового апарату та скелетної мускулатури, а також у програмі терапії ревматоїдного артриту та аутоімунного міокардиту [4].

Madhu K. та співавт. порівнювали ефективність та безпечність прийому екстракту куркуми дозою 1,500 мг/добу (загальний вміст куркуміноїдів 75-85 %) і нестероїдного протизапального препарату ібупрофену дозою 1200 мг/добу протягом 4 тижнів в лікуванні остеоартритів колінного суглоба у 365 осіб. Встановлено зниження болю та підвищення рухливості суглоба у 185 осіб, які приймали куркумін. При цьому профіль побічних ефектів є подібним, як і при прийомі ібупрофену, але з меншою кількістю скарг на розлади з боку шлунково-кишкового тракту (нудота, диспепсія). Цей факт дуже важливий, оскільки тривалий прийом ібупрофену та інших протизапальних нестероїдних препаратів викликає серйозні побічні ефекти (ерозії та виразкові ураження шлунково-кишкового тракту, шлункові кровотечі та порушення функцій нирок). Високий терапевтичний потенціал куркуміну при лікуванні гострих стадій остеоартритів був відзначений і в роботах інших науковців. Отже, наукові дослідження демонструють безпеку та високу ефективність застосування куркуміну як альтернативного варіанту не тільки для пацієнтів травматолого-ортопедичного профілю з хронічними захворюваннями шлунково-кишкового тракту, печінки та нирок, але й для профілактики та лікування патології опорно-рухового апарату [5, 6].

У дослідженнях D. Lelli et al. наведені результати понад 200 клінічних спостережень щодо вивчення протизапальної активності куркуміну та його плейотропних ефектів у програмі комплексного лікування пацієнтів з легеневою патологією. Клініцистами багаторазово підтверджено ефективність та безпеку застосування куркуми в терапії легеневих захворювань, які характеризуються аномальними запальними реакціями (астма або хронічна обструктивна хвороба легень, синдром гострої дихальної недостатності, фіброз легень та гостра травма легень) [7]. 

Рандомізовані, плацебо-контрольовані дослідження показали, що куркума в якості дієтичної добавки також зменшує інтенсивність післяопераційного болю.

Антиоксидантна дія куркуміну ґрунтується на здатності брати участь у механізмі пригнічення запальної відповіді, зв’язувати активні кисневі радикали та запобігати оксидативному пошкодженню клітин [5, 6].

Імуностимулюючий ефект куркуміну зумовлений здатністю активувати імунну відповідь, шляхом впливу на імунокомпетентні (Т- та В-лімфоцити) та допоміжні клітини організму (клітини моноцитарно-макрофагального ряду, нейтрофіли, дендритні клітини) [4].

Встановлено бактерицидну та бактеріостатичну активність куркуміну щодо деяких бактерій: Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Salmonella paratyphi, Mycobacterium tuberculosis, Escherichia coli. Добавки, що містять куркумін, посилюють фагоцитоз макрофагами збудників малярії (Plasmodium falciparum), сонної хвороби (Trypanosoma brucei) та лейшманіозів (Leishmania species). Екстракт куркуми проявляє також протигрибкову дію щодо Rhizoctonia solani, Phytophthora infestans, Erysiphe graminis, Puccinia recondita, Botrytis cinereа [4].

У куркуміну ідентифіковані антипроліферативні, антиангіогенні та антиметастатичні властивості, а також здатність підвищувати апоптоз ракових клітин та пригнічувати активацію генів онкологічних захворювань. Успішне застосування куркуміну у програмі комплексного лікування онкологічних захворювань з метою пригнічення росту пухлини підтверджено результатами численних клінічних досліджень [4].

Антитоксична та радіопротекторна дія куркуміна підтверджується здатністю пригнічувати активність канцерогенів та блокувати дію деяких токсичних речовин. Встановлено, що гепатопротекторні властивості куркуміну виявляються при тривалому прийомі куркуміну по 10 мг 1 раз на добу [4]. 

У роботі Kulkarni S. та співавт. зазначено, що куркумін модулює рівні нейромедіаторів у мозку та збільшує нейротрофічні фактори, тим самим підвищуючи функціональні можливості та тривалість життя нейронів. Багато дослідників зазначають, що унікальне поєднання протизапальних властивостей та антиоксидантної активності забезпечує високий терапевтичний ефект куркуміну. Встановлено, що тривалий прийом куркуміну знижує тяжкість проявів нейродегенеративних захворювань (хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз) [8]. 

Епідеміологічні дослідження, проведені S. Kulkarni та співавт., показали, що люди, які регулярно вживають куркуму або харчові добавки з куркуміном у повсякденному житті, мають більш високі когнітивні здібності та стабільний гарний настрій. Встановлено, що при хронічному стресі куркумін перешкоджає руйнуванню гормону допаміну та сприяє розвитку нейрогенезу гіпокампу, тим самим запобігаючи зниженню рівня серотоніну. У комплексі з перерахованими характеристиками багатофакторні протизапальні властивості куркуміну ефективно перешкоджають розвитку або прогресуванню депресивного синдрому. Визначено, що щоденне вживання куркуміну дозою 5–60 мг/кг при хронічному непередбачуваному стресі має тривалий антистресовий ефект, а при прийомі дозою 20–40 мг/кг — послаблює прояви поведінкових змін та біохімічних реакцій організму, спричинених хронічною втомою [8]. 

Вітамін D — забезпечує нормальний ріст та розвиток кісток, попереджає розвиток рахіту та остеопорозу, шляхом регуляції мінерального обміну; сприяє м’язовому тонусу, підвищує імунітет, необхідний для функціонування щитовидної залози та нормального зсідання крові, допомагає організму відновлювати захисні оболонки, що оточують нерви, бере участь у регуляції артеріального тиску та серцебиття, перешкоджає росту ракових клітин. 

 

Отже, враховуючи високий біологічний потенціал куркуміну та вітаміну D, можна виділити наступні переваги дієтичної добавки Доппельгерц® актив Куркумін + Вітамін D для корекції фізичного стану людини:

 • низька токсичність, гарна переносимість та відсутність системного накопичення;
 • сумісність як з іншими біологічно активними речовинами, так і з синтетичними лікарськими препаратами, що суттєво підвищує профілактичний та терапевтичний ефекти;
 • можливість тривалого застосування, що особливо актуально при профілактиці та лікуванні порушень обміну речовин та хронічних захворювань.

 

Дієтична добавка Доппельгерц® актив Куркумін + Вітамін D рекомендована дорослим та дітям старше 14 років по 1 капсулі на добу під час або після вживання їжі. Рекомендований термін: 30 діб, в подальшому термін споживання узгоджується з лікарем [2].

 

Доппельгерц® актив Селен — «генерал» команди антиоксидантів

Мікроелемент селен, що входить до складу дієтичної добавки Доппельгерц® актив Селен, належить до незамінних (есенціальних) харчових факторів, адекватне надходження яких є необхідною умовою забезпечення здоров’я людини. Він є невід’ємним компонентом каталітичного центру основного ферменту антиоксидантної системи глутатіонпероксидази, що забезпечує інактивацію вільних форм кисню, необхідний для антиоксидантного захисту клітинних мембран, посилює дію інших антиоксидантів токоферолу, ретинолу та ін. Подібно до інших антиоксидантів, селен є ефективним при будь-яких фізичних та патологічних станах, що супроводжуються підвищеною продукцією вільних радикалів та інших активних форм кисню: підвищує стійкість до фізичних перенавантажень, окиснювальних стресів, підвищеного вмісту тяжких металів, запальних процесів [9].

Селен підвищує реакцію лімфоцитів на різні мітогени, підвищує продукцію інтерлейкінів 1 і 2, беручи участь в реалізації клітинної та гуморальної імунних відповідей. 

Селен стимулює проліферацію тканин, покращує функцію статевих залоз та серцево-судинної системи. В організмі селен перетворюється на селенпротеїни, за участі яких відбувається перенесення енергії між клітинами, покращується жировий, ліпідний та вуглеводний обмін [10].

Крім цього, селен володіє потужною антитоксичною, протизапальною, противірусною дією, пригнічує прогресування канцерогенезу. Оптимальне забезпечення організму селеном гальмує розвиток атеросклерозу: знижується кількість ліпопротеїдів низької щільності, знижується їх накопичення в стінці артерій та обмежується синтез тромбоксанів [10]. 

Селен попереджає передчасне старіння, подовжуючи тривалість життя клітин організму. Оптимальна кількість селену в організмі сприяє попередженню розвитку кардіоміопатій та інших серцево-судинних захворювань [11].

Селен — дуже активний мікроелемент. Приймати його слід з обережністю та винятково у випадку дефіциту селену в організмі. Аби пом’якшити вплив селену, таблетка Доппельгерц® актив Селен складається з двох шарів. Частина активної речовини міститься в першому шарі швидкого вивільнення, а інша частина — в шарі поступового вивільнення ДЕПО. Двофазні таблетки Доппельгерц® актив Селен вивільняють свій вміст у 2 етапи: 20 мкг вивільняється негайно для покриття нагальних потреб, а 80 мкг згодом повільно, щоб забезпечити поступове відновлення запасів організму [11]. 

1 таблетка Доппельгерц® актив Селен містить 100 мкг та рекомендована дорослим та дітям з 14 років по 1 таблетці на добу (в один і той самий час) під час або після вживання їжі. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря. Рекомендований термін: 2-3 місяці, в подальшому термін споживання та повторний прийом узгоджується з лікарем [11].

 

 

Рекомендації для хворих на цукровий діабет [11]:

 • 1 капсула Доппельгерц® актив Куркумін+Вітамін D містить 2 ккал/7 кДж та не містить хлібних одиниць.
 • 1 таблетка Доппельгерц® актив Селену містить 0,5 ккал/2 кДж та не містить хлібних одиниць.

 

Окиснювальний стрес, який викликаний токсинами, мікроорганізмами та вільними радикалами призводить до клітинних пошкоджень та, як наслідок, до розвитку захворювань та патологічних станів. Доппельгерц® актив Куркумін+Вітамін D та Доппельгерц® актив Селен як ефективні та безпечні антиоксиданти попереджують окиснення здорових клітин та відновлюють здоров’я організму.

 

Література: 

 1. Кленіна О.В., Дубенська Л.О. Синтетичні антиоксиданти: хімічна природа та механізм дії (огляд літератури). Вісник Львівського університету. 2021. № 62. С. 127–138.
 2. Інструкція до дієтичної добавки Доппельгерц® актив Куркумін+Вітамін D - https://www.doppelherz.ua/produkty/kurkumin-vitamin-d/ 
 3. Gupta S. C., Patchva S., Aggarwal B. B. Therapeutic Roles of Curcumin: Lessons Learned from Clinical Trials. American Association of Pharmaceutical Scientists Journal. 2013. Vol. 15. №1. P. 195–218.
 4. Hewling S. J., Kalman D. S. Curcumin: A Review of Its’ Effects on Human Health. Foods. 2017. Vol. 92. №6. p. 11.
 5. Madhu K., Saji M. J. Safety and efficacy of Curcuma longa extract in the treatment of painful knee osteoarthritis: A randomized placebo-controlled trial. Inflammopharmacology. 2013. Vol. 21 (2). № 4. P. 129–136.
 6. Perkins K., Sahy W., Beckett R. D. Efficacy of Curcuma for Treatment of Osteoarthritis. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2017. Vol. 22. № 1. P. 156–165.
 7. Lelli D. Et al. Curcumin use in pulmonary diseases: State of the art and future perspectives. Pharmacological Research Journal Elsevier. 2017. №1 (115). P. 133–148.
 8. Kulkarni S., Dhir K. K. Potentials of curcumin as an antidepressant. The Scientific World Journal. 2009. №9. P. 1233–1241.
 9. Kieliszek M. Selenium. Adv Food Nutr Res. 2021. Vol. 96. P. 417–429. 
 10. Yuan S, Mason A. M., Carter P. et al. Selenium and cancer risk: Wide-angled Mendelian randomization analysis. Int J Cancer. 2022. Vol. 150 (7). P. 1134–1140. 
 11. Інструкція до дієтичної добавки Доппельгерц® актив Селен - https://www.doppelherz.ua/produkty/selen-0/ 

 

ЄРЬОМЕНКО Римма Фуатівна,
доктор біологічних наук, професор,
завідувачка кафедри клінічної лабораторної діагностики
Національного фармацевтичного університету

 

Поділитися статтею з друзями