X

Для доступу до архівного номеру журналу введіть, будь ласка, Вашу електронну адресу

Введіть ваш Email

X

Підписка на електронну версію журналу "Сучасна фармація"


Введіть ваше ім'я


Введіть ваше прізвище


Введіть вашу спеціальність


Введіть вашу спеціалізаціюВведіть ваш Email


Введіть ваш телефон

Телефон повинен містити код країни

наприклад: +380 99 999 9999


Введіть Область/місто/селище, де ви проживаєте


Введіть ваше місце роботи


ЗОТЕК® – потужний удар у центр болю і запалення

 

Протягом усієї історії людства біль був невід’ємною частиною життя людей. На сьогодні біль є важливою медико-соціальною проблемою у всьому світі, оскільки за даними ВООЗ 50 % дорослого населення нашої планети принаймні один раз протягом останнього року переживали больові відчуття. Біль за масштабами свого поширення можна впевнено назвати «пандемією» [1].

 

Дослідження European Pain Federation дозволило встановити, що 20 % дорослого населення страждають від хронічного болю; 35 % відчувають біль щодня; 40 % не досягають адекватного контролю болю. Біль, безсумнівно, належить до найчастіших скарг, з якими мають справу лікарі різних спеціальностей у своїй повсякденній практиці. В Україні, згідно статистики Міністерства охорони здоров’я, 10 % населення страждає від болю внаслідок дископатій та травм, а понад 30 % осіб періодично страждають на головний біль напруги.

 


НА ЗАМІТКУ!!!

 • Близько 500 осіб, які проживають на Землі, ніколи не відчували болю. Відсутність болю — це рідкісна хвороба — сирингомієлія.
 • Головний мозок – єдиний орган, який не здатний відчувати біль, оскільки позбавлений рецепторів болю.
 • Сир пармезан, оцет, копчене м’ясо, шоколад і продукти, що містять глутамат натрію (ковбаси, консерви, розчинні супи), подразнюють нервові закінчення. Ці продукти здатні викликати напади головного болю.
 • До 30 тижня розвитку плоду всі шляхи проведення і сприйняття болю вже сформовані. З цього часу плід сприймає біль.

 

Нестероїдні протизапальні засоби (НПЗЗ) є однією з груп лікарських препаратів, які найбільш часто використовуються у клінічній практиці. Кожного дня понад 30 мільйонів людей у світі застосовують НПЗЗ, при цьому 40 % цих пацієнтів віком 60 років та старше. Велика популярність НПЗЗ пояснюється тим, що їм притаманні протизапальні, аналгетичні та жарознижувальні ефекти і вони приносять полегшення хворим з відповідними симптомами (запалення, біль, лихоманка), які виникають при багатьох захворюваннях [2].

 


НА ЗАМІТКУ!!!

Віхи в терапії болю

Давньоєгипетські папіруси, вік яких понад 4 тис. років, містять згадки про використання листя мирту при ревматичному болю та радикуліті. А через 1000 років батько медицини Гіппократ рекомендував використовувати кору верби у формі відвару при лихоманці  та як знеболювальний засіб під час пологів. VI–IV ст. до н.е. датуються численні письмові відомості про використання витяжки з рослин, що містять саліцилати (мирт, листя верби, меліси), для усунення болю та лихоманки. Та лише у 1897 р. було налагоджено випуск першого препарату ацетилсаліцилової кислоти (від латин. salix — верба), що й започаткувало еру НПЗЗ.


 

Запалення – це сформована у процесі еволюції захисна реакція організму на місцеве пошкодження, яка спрямована на знищення й видалення небезпечного агента (стадії альтерації та ексудації), а також відновлення (або заміщення) пошкоджених ним тканин (стадія проліферації).


 

Основний механізм дії НПЗЗ був розшифрований у 1971 р. та пов’язаний з пригніченням синтезу циклооксигенази (ЦОГ) — ферменту, який регулює біотранс-формацію арахідонової кислоти (у присутності молекулярного кисню) у простагландини (ПГ), простациклін, тромбоксан та інші продукти метаболізму, які беруть участь у розвитку запальних  та імунних реакцій. При ферментативному окисненні арахідонової кислоти активується також утворення вільних радикалів, що сприяє вивільненню агресивних лізосомальних ферментів та призводить до деструкції клітинних мембран (рис. 1) [3].

Ретроспективний погляд на еволюцію НПЗЗ свідчить, що з кожним роком з’являються представники нових генерацій, які дозволяють більш вдало модифікувати загальний фармакологічний та токсикологічний портрет представників цієї групи. За останні 30 років кількість НПЗЗ значно зросла — від вперше синтезованого у 1920 р. метамізолу натрію до введення в клінічну практику в 1962 р. ібупрофену. І на сьогодні найважливішим завданням сучасної фармакології є розробка НПЗЗ із покращеним профілем безпеки, селективністю та високою ефективністю.

 

Наступним кроком у терапії больового синдрому стала поява на світовому фармацевтичному ринку в 1992–1993 рр. дексібупрофену — представника нової генерації НПЗЗ. На ринку України він з’явився в 2011 р. у вигляді препарату ЗОТЕК® (виробництва компанії Organosyn).

 


ЦЕ ЦІКАВО!

! Розуміння того, що біль може бути сенсорним досвідом, вперше з’явилося у давніх греків. При цьому існували різні погляди щодо того, яка частина людського організму є відповідальною за «виробництво» болю. Арістотель (384–322 рр. до н.е.) вважав, що це серце, а Платон (428–348 рр. до н.е.) вважав мозок «больовим центром».

! Стародавні єгиптяни виявили зв’язок між периферичною та центральною нервовою системою при виникненні болю — ці відкриття приписуються єгипетському вченому Герофілу (335–280 рр. до н.е.) та Еразістрату (бл. 300–240 рр. до н.е.).

! Через 400 років римський мислитель Гален (129–199 рр. до н.е.) зауважив, що біль є відчуттям і, як і інші відчуття, «народжується» в мозку.

! Історик медицини Ріхард Теллнер у своїх працях стверджував, що аж до другої половини XVII ст. у європейській культурі біль вважався стражданням душі, пов’язаним з недосконалістю світу, а тому стійко асоціювався із фундаментальним злом, яке необхідно викорінити.

! В англійській мові слово pain є спорідненим з латинським словом poena — «покарання».


 

ДЕКСІБУПРОФЕН — ІННОВАЦІЙНА МОЛЕКУЛА ІБУПРОФЕНУ

Ібупрофен є рацемічною сумішшю двох ізомерів ібупрофену, яка містить приблизно однакову кількість лівообертального ізомеру R(-)-ібупрофену і правообертального — S(+)-ібупрофену (рис. 2). R(-)-форма ізомеру неактивна в організмі, але під дією ферментів у печінці 60 % неактивної форми ізомеру трансформується в активний S(+)-ізомер (рис. 2) [4].

R(-)-форма ібупрофену бере участь у метаболізмі ліпідів і тригліцеридів поряд з ендогенними жирними кислотами, що може призвести до появи токсичних тригліцеридів, які депонуються у жировій тканині, утворюючи резервуари, із яких повільно вивільняються і тривало циркулюють в організмі [5].

Дексібупрофен (ЗОТЕК®) за своїм хімічним складом є правообертальним (S(+)-ізомером) ібупрофену. Він є фармакологічно активним і здатен інгібувати ЦОГ у фармакологічно значимих концентраціях, проявляє кращу біодоступність. Дексібупрофен (ЗОТЕК®) розглядається як більш «чистий» ізомер, який не бере участі у метаболічних реакціях ліпідів і тригліцеридів [6].

Механізм дії препарату, як і інших представників групи НПЗЗ, полягає у інгібуванні ферменту ЦОГ, яка забезпечує перетворення арахідонової кислоти у ПГ, у тому числі у вогнищі запалення. Дексібупрофен (ЗОТЕК®) також знижує мітохондріальне окиснення жирних кислот, зменшує вироблення оксиду азоту, сприяє інгібуванню вироблення лейкотрієнів та сприяє зменшенню набряку при запаленні за рахунок впливу на поліморфноядерні лейкоцити [6, 7].

Дексібупрофен (ЗОТЕК®) є неселективним інгібітором ЦОГ і діє як на ЦОГ-1, так і на ЦОГ-2. Доведено, що правообертальний (S) ізомер ібупрофену проявляє приблизно у 160 разів більшу активність щодо інгібування простагландинів (порівняно з енантіомером R) [8].

Дексібупрофен (ЗОТЕК®) проявляє знеболювальну дію, яка співставна з дією інших знеболювальних та протизапальних лікарських засобів, та має ефективну дію в дозі, що складає половину стандартної дози рацемічного ібупрофену. Дексібупрофен (ЗОТЕК®) також знижує агрегацію тромбоцитів (хоча і в меншій мірі, ніж ацетилсаліцилова кислота) [8].

При застосуванні дексібупрофену (ЗОТЕК®) відмічається нижча частота побічних ефектів з боку шлунково-кишкового тракту, у тому числі загострень виразкової хвороби та гастропатій.

 


НА ЗАМІТКУ!

Оскільки дексібупрофену не потрібен час на трансформацію в активну форму, він починає діяти швидше, а внаслідок більшої концентрації активного ізомеру для досягнення фармакологічного ефекту необхідне застосування невеликої дози дексібупрофену, що сприяє мінімізації побічних ефектів. Отже, дексібупрофен, порівняно з рацемічним ібупрофеном, ефективніший при застосуванні.


 

КЛІНІЧНІ ДОКАЗИ ВИСОКОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕКСІБУПРОФЕНУ

У дослідженні Geisslinger G, Schuster O., Stock K.P. та ін., 1990, метою якого було вивчення фармакокінетики дексібупрофену порівняно з рацемічною сумішшю, показано, що в плазмі крові здорових добровольців досягається більш висока концентрація активного ізомеру ібупрофену за менший період порівняно з тією ж кількістю цього ізомеру, що міститься в рацемічній суміші.

Gabard B. et al. (1995) встановили, що дексібупрофен у дозах 200, 400, 600 мг біоеквівалентний рацемічному ібупрофену в дозах 400, 800, 1200 мг відповідно [10].

У рандомізованих неконтрольованих дослідженнях Hawel R. et al. (1997), Mayrhofer F. (2001), Rahlfs V.W. et al. (1996) при порівнянні з ібупрофеном або диклофенаком звичайна добова доза дексібупрофену — 900–1200 мг — була ефективною для лікування остеоартрозу, ревматоїдного артриту, анкілозуючого спондиліту та інших ревматичних захворювань. Ефективність дексібупрофену та ібупрофену була на одному рівні, коли дексібупрофен вводили в половинній дозі [11].

У працях (Arendt-Nielsen L. et al., 1996; Dionne R.A., McCullagh L., 1998) доведено, що прийом 200 та 400 мг дексібупрофену пов’язаний з розвитком більш вираженого знеболювального ефекту порівняно із застосуванням рацемічного ібупрофену, що містить 400 та 800 мг рацемічного ібупрофену. При цьому дія розвивалася швидше і була тривалішою. Дексібупрофен швидко і повністю всмоктується в тонкому кишечнику, а максимальна концентрація в крові досягається приблизно через 2 години після прийому 200 мг препарату [12].

 

 

У ході клінічних досліджень, проведених вітчизняними вченими, була продемонстрована висока та помірна ефективність препарату ЗОТЕК® (дексібупрофен) у дозуванні 400 мг при головному болю у пацієнтів з мігренню, головним болем напруги, головним болем, пов’язаним з травмами. Отже, препарат виявився ефективним для лікування основних видів первинного та вторинного головного болю.

За даними пілотного дослідження за участі 64 пацієнтів, що скаржилися на головний біль напруги, ЗОТЕК® у дозі 400 мг знімав напад у проміжку від 12 до 22 хвилин (у середньому, через 16,8±2,3 хв) [13].

Kaehler S.T. et al., 2003 виявили, що для досягнення ефекту, який отримується при застосуванні од-
нієї дози рацемічного ібупрофену, достатньо половини дози дексібупрофену (співвідношення 2:1). Крім того, він має таку ж ефективність, як і диклофенак, напроксен і целекоксиб, при цьому демонструє кращу переносимість. Отже, дексібупрофен є ефективним у лікуванні больового синдрому різної етіології та характеризується прийнятним профілем безпеки [8].

За період проведення дослідження у пацієнтів із головним болем, які приймали цей препарат, не було відзначено побічних реакцій, завдяки чому лікарському засобу була присвоєна оцінка за шкалою переносимості — хороша (Дзяк Л.А., Сук В.М., 2012) [12].

В одному з досліджень за участю 30 пацієнтів з первинними (мігрень, головний біль фізичної напруги) та вторинними (посттравматична, обумовлена ураженням шийного відділу хребця) формами головного болю після 3 діб застосування препарату ЗОТЕК® у дозуванні 400 мг; рівень суб’єктивного сприйняття болю за шкалою ВАШ зменшився з 5,9 до 2,6, а на 6-у добу — до 1,0.

В інших дослідженнях доведено, що дексібупрофен (ЗОТЕК®) проявляє більш виражену аналгетичну та протизапальну активність порівняно з ібупрофеном. Встановлено, що показник ефективної дози дексібупрофену за антиексудативною активністю в 1,5 рази менший за ібупрофен, а за аналгетичною дією — в 1,7 разів, що обумовлено значно вищим рівнем фармакологічної активності дексібупрофену. Також встановлено, що дексібупрофену притаманний більш високий рівень фармакологічної активності на тлі еквівалентних показників гастротоксичності порівняно з ібупрофеном [14].

Також у ході кількох клінічних та постмаркетингових досліджень, у яких взяли участь близько 5 тисяч пацієнтів, було показано, що лише у 3,7 % з них розвивалися побічні реакції. Отже, дексібупрофен має прийнятний профіль безпеки [9].

 

 

ЗОТЕК® — ЦІЛЕСПРЯМОВАНИЙ УДАР В ЦЕНТР БОЛЮ ТА ЗАПАЛЕННЯ

ЗОТЕК® містить у своєму складі дексібупрофен — активний ізомер рацемічного ібупрофену, долає біль, температуру, запалення.

Форма випуску ЗОТЕК® — таблетки дозою 200, 300 і 400 мг, що дозволяє зручно дозувати препарат залежно від індивідуальних особливостей пацієнта, вираженості і локалізації болю [15].

ЗОТЕК® рекомендований для симптоматичного лікування різних видів болю у дорослих пацієнтів:

 • зубного болю;
 • болю у спині;
 • болю у  суглобах і м’язах;
 • ревматичного болю;
 • дисменореї.

 

Особливості застосування лікарського засобу ЗОТЕК®

Режим дозування встановлює лікар індивідуально з урахуванням інтенсивності больового синдрому.
Дорослим слід призначати по 1–2 таблетки (200–400 мг дексібупрофену) 3 рази на добу після їжі. Рекомендована початкова доза становить 200 мг дексібупрофену. Рекомендована добова доза — 600–900 мг дексібупрофену, розподілена на 3 прийоми. Вища добова доза — 1200 мг, вища разова доза — 400 мг.

При дисменореї вища разова доза — 300 мг, вища добова — 900 мг. Бажано приймати під час вживання їжі.

Препарат призначений для симптоматичного купірування больового синдрому, але якщо симптоми захворювання зберігаються довше 3-х діб, супроводжуються високою температурою, головним болем або іншими явищами, необхідні уточнення діагнозу та додаткова корекція схеми лікування.

 

Отже, на сьогодні ЗОТЕК® є гідною альтернативою більш «зрілим» представникам класу знеболювальних лікарських засобів, що підтверджено досить переконливими даними експериментальних та клінічних досліджень.


 

 

Література:

 1. Черняков А.В. Проблема боли и обезболивания в амбулаторной хирургии. Русский медицинский журнал. 2016. № 14. С. 927-931.
 2. Бездетко Н.В., Мищенко О.Я. Лекарство в зеркале: рассматриваем дексибупрофен. Участковый врач. 2016. Сентябрь. С. 36-41.
 3. Щокіна К. Г. Досягнення та перспективи вивчення сучасних нестероїдних протизапальних засобів. Клінічна фармація. 2009. № 2 (13). С.14-19.
 4. Sumithira G., Sujatha M. Drug chirality & its clinical significance evident, future for the development/separation of single enantiomer drug from racemates – the chiral switch. Int. J. Ad. Pharm. Gen. Res. 2013. Vol. 1 (1).
  Р. 1–19.
 5. Williams K., Day R., Knihinicki R., Duffield A. The stereoselective uptake of ibuprofen enantiomers into adipose tissue. Biochem. Pharmacol. 1986. Vol. 35 (19). Р. 3403–3405.
 6. Dionne R.A., McCullagh L. Enhanced analgesia and suppression of plasma beta-endorphin by the S(+)-isomer of ibuprofen. Clin. Pharmacol. Ther. 1998. Vol. 63 (6).
  Р. 694–701.
 7. Rudy A.C. et al. Stereoselective metabolism of ibuprofen in humans: administration of R-, S-and racemic ibuprofen. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. 1991. Vol. 3 (259). P. 1133–1139.
 8. Kaehler S.T., Phleps W., Hesse E. Dexibuprofen: pharmacology, therapeutic uses and safety. Inflammopharmacology. 2003. Vol. 11 (4-6). P. 371–383.
 9. Шурпяк С.О., Голота Л.І., Соломко О.Б. Дексібупрофен у практиці сімейного лікаря. Сімейна медицина. 2021. № 1 (93). С. 1-3. 
 10. Gabard B. et al. Comparison of the bioavailability of dexibuprofen administered alone or as part of racemic ibuprofen. European journal of clinical pharmacology. 1995. Vol. 6(48). P. 505–511.
 11. Mayrhofer F. Efficacy and long-term safety of dexibuprofen (S (+) ibupro-fen): a short term efficacy study in patients with osteoarthritis of the hip and a 1 year tolerability study in patients with rheumatic disorders.
  Clin. Rheumatol. 2001. Vol. 20 (1). Р. 22–29.
 12. Дзяк Л.А., Сук В.М. Эффективность, переносимость и безопасность препарата Зотек у больных с головной болью. Практикуючий лікар. 2012. № 2. С. 1–3.
 13. Школьнік В.М., Кальбус А.І., Петров А.С.
  Досвід застосування дексібупрофен (Зотек) для купірування головного болю напруги і мігрені. Журнал неврології  ім. Б. М. Маньковського.  2013.  №. 2. 
  С. 106-109.
 14. Зупанець І.А., Шебеко С.К., Отрішко І.А. Раціональне знеболювання: аспекти ефективності та безпеки.  Аптека. 2014. № 11 (932) https://www.apteka.ua/article/282547.
 15. Інструкція для медичного застосування ЛЗ ЗОТЕК®-200, ЗОТЕК®-300, ЗОТЕК®-400. ЗОТЕК®.

 

Марина Остапець,
кандидат медичних наук, доцент кафедри нормальної та
патологічної фізіології Національного
фармацевтичного університету