X

Для доступу до архівного номеру журналу введіть, будь ласка, Вашу електронну адресу

Введіть ваш Email

X

Підписка на електронну версію журналу "Сучасна фармація"


Введіть ваше ім'я


Введіть ваше прізвище


Введіть вашу спеціальність


Введіть вашу спеціалізаціюВведіть ваш Email


Введіть ваш телефон

Телефон повинен містити код країни

наприклад: +380 99 999 9999


Введіть Область/місто/селище, де ви проживаєте


Введіть ваше місце роботи


Зіпелор – препарат вибору для лікування запальних процесів горла та ротової порожнини

Кому з нас не знайомі такі симптоми як біль у горлі та ротовій порожнині? Напевне, всім. Біль у горлі — надзвичайно поширена патологія, яка заставляє пацієнтів звертатися за допомогою до лікарів загальної практики, вузьких спеціалістів, а також займатися самолікуванням. Ця скарга домінує при гострих інфекційних захворюваннях ротоглотки таких як фарингіт і тонзиліт, а також супроводжує неспецифічні інфекції верхніх дихальних шляхів або гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ).

 

Згідно досліджень, проведених у Великобританії, щорічно діагноз гострого фарингіту ставлять дев’ятьом пацієнтам зі ста тих, що звернулись до лікаря. Більше того, вони складають 6 % від загальної кількості всіх візитів до педіатра. Здебільшого гострий фарингіт викликають віруси, що вражають слизову оболонку верхніх дихальних шляхів, в першу чергу рино-, корона-, аденовіруси, а основним бактеріальним агентом, котрий викликає дану патологію, являється гемолітичний стрептокок групи А, який виявляють в 15 % випадків [1, 2]. Численні дослідження, основані на принципах доказової медицини, рекомендують уникати призначення антибактеріальних засобів при лікуванні гострих фарингітів не стрептококової етіології. Тому важливе місце в їх лікуванні займає місцева симптоматична терапія із застосуванням топічних препаратів, що володіють протизапальною та анальгезуючою
 дією.

 

Лінійкою таких засобів, котра заслуговує окремої уваги є ЗІПЕЛОР виготовлений компанією «Фармак».

 

Основною діючою речовиною препаратів ЗІПЕЛОР являється бензидамін — лікувальний засіб, відноситься до нестероїдних протизапальних препаратів; який справляє протизапальну, анальгезуючу та жарознижуючу дію. Навідміну від інших нестероїдних протизапальних засобів бензидамін не інгібує циклооксигеназу або липоксигеназу і не викликає відповідних побічних ефектів. Препарат зменшує проникність капілярів, стабілізує лізосомальні мембрани, призупиняє продукцію АТФ, інших макроергічних сполук в процесах окислювального фосфорилювання, призупиняє синтез або інактивує простогландини, гістамін, брадикардини, цитокіни, фактор комплементу та інші не специфічні ендогенні пошкоджуючи фактори. Блокує взаємодію брадикініну з тканинними рецепторами, відновлює порушену мікроциркуляцію та знижує больову чутливість у вогнищі запалення. Впливає на таламічні центри больової чутливості (локальна блокада синтезу PgE1, PgE2, PgE2-альфа). Крім того, бензидамін володіє стабілізуючою дією на клітинні мембрани нейтрофілів, тучних клітин, еритроцитів та тромбоцитів. Анальгезуюча дія обумовлена непрямим зниженням концентрації біогенних амінів, які володіють альгогенними властивостями, і збільшенням порогу больової чутливості рецепторного апарату. При місцевому застосуванні бензидамін діє як дезінфікуючий засіб. Його ефективність при місцевому застосуванні обумовлена властивістю проникати в епітеліальний шар та досягати ефективної концентрації в запалених тканинах. При місцевому застосуванні та рекомендованій дозі бензидамін адсорбується слизовою оболонкою, але його концентрація в плазмі крові при цьому настільки мала, що не чинить фармакологічної дії. Ще однією важливою перевагою препарату є те, що бензидамін має високу ліпофільність і навідміну від більшості інших нестероїдних протизапальних препаратів є слабкою основою, дякуючи більш високому показнику pH швидше проникає в запалені тканини. В результаті місцева анальгезуюча дія препарату починає проявлятись вже через 10 секунд після застосування і триває більше 1,5 години.

 

Наскільки ефективний бензидамін?

Його клінічна ефективність була детально вивчена в роботах багатьох авторів (Blackwell і співавтори, 1975; Centini і співавтори, 1983; Cioli і співавтори, 1985; Cushman і Cheung, 1976; Moncada і співавтори, 1976; Serge і Hammarstrom, 1985). Ефективність бензидаміну підтверджена клінічними, спеціалізованими оториноларингологічними дослідженнями, а також анкетами-опитувальниками з оцінкою суб’єктивних відчуттів пацієнтів. Ефективність місцевої протизапальної терапії зберігалася протягом усього періоду спостережень. Бактеріологічні дослідження мазків з поверхні піднебінних мигдаликів, виконані до та після проведення лікування, продемонстрували виражений антимікробний ефект бензидаміну у відношенні основних клінічно значущих патогенів ТХ, що проявляється у вигляді ерадикації та зниження обсіменіння біоматеріалу: у 73,3 % випадків для бета-гемолітичного стрептокока групи А, в 76,1 % — для Staphylococcus aureus [3].

 

 

У ході клінічних досліджень було встановлено, що при місцевому застосуванні на слизовій оболонці впродовж 60 секунд бензидамін виявляє виражений анестезуючий ефект, який перевищував групу контролю (цетилпіридинію гідрохлорид 0,025 %) і групу плацебо (розчин для полоскання рота), проявляючи також тривалий ефект (більше 90 хвилин). Основуючись на чому було зроблено висновок, що бензидамін надзвичайно ефективний при лікуванні больових симптомів ротової порожнини та горла через швидке зниження болю. Бензидамін також ефективний для симптоматичного лікування запальних захворювань ротової порожнини та глотки, лікування станів після тонзилектомії, пострадіаційного мукозиту, фарингіту після інтубації трахеї. Наявна велика кількість клінічних даних відносно ефективності та безпечності бензидаміну.

Ефективність бензидаміну в формі 0,15 % розчину для місцевого застосування з ціллю полегшення болю в горлі та дисфагії була продемонстрована в різних дослідженнях. В порівнянні з плацебо бензидамін демонструє більш значуще зменшення болю з швидшим зниженням її інтенсивності вже на другий день терапії.

 

За результатами дослідження оцінки ефективності бензидаміну гідрохлориду у пацієнтів з гострим не бактеріальним тонзилітом відмічалось швидке, з другого дня лікування, зменшення вираженості симптомів гострого тонзиліту до 1 балу і менше, оцінених по 4-х бальній шкалі, зменшення вираженості симптомів та загального стану за даними самооцінювання пацієнтів в порівняні з першим днем лікування (р<0,005), значне скорочення прийому нестероїдних протизапальних препаратів. Всі пацієнти добре перенесли лікування, ускладнень та побічних реакцій не відмічалось, що дає можливість зробити висновок про безпечність та ефективність бензидаміну для лікування гострого небактеріального тонзиліту у дітей віком 6-18 років і що сприяє зменшенню необґрунтованого призначення антибіотиків.

Chudoba (1983) повідомляв про результати лікування, про безпечність та ефективність бензидаміну гідрохлориду в лікуванні пацієнтів з хронічним тонзилітом, що перенесли тонзилектомію. Автор відмічав статистично значуще зменшення вираженості клінічної симптоматики (рис. 1). Ці ефекти обумовлені інгібуванням синтезу TNFa та IL1b. Таким чином у праці Cingi та співавторів (2011) вивчався вплив спреїв для горла, що містили бензидаміну гідрохлорид та хлоргексидину глюконат, в сукупності з антибіотикотерапією на вираженість клінічних симптомів у пацієнтів з тонзилофарингітом, викликаним стрептококом групи А (n 147): відмічали значуще та статистично достовірне зниження вираженості клінічних симптомів в групі лікування в порівнянні з контрольною. Автори дійшли висновку, що додавання спрею, який містить бензидаміну гідрохлорид, до терапії антибіотиками дозволяє значно знизити вираженість клінічних симптомів у пацієнтів із стрептококовим фарингітом.

Бензидамін у вигляді спрею або полоскання для ротової порожнини широко застосовують для лікування запалення та болю при різноманітних станах в оториноларингології, стоматології, анестезіології та онкології.

 

 

Клінічна ефективність застосування ЗІПЕЛОР

В дослідженні застосування препарату ЗІПЕЛОР ФОРТЕ для усунення післяопераційного болю у хворих , що перенесли ринохірургічне втручання, яке проводилось на базі ДУ Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України було показано, що застосування ЗИПЕЛОР ФОРТЕ сприяло зменшенню больового синдрому: в основній групі не було пацієнтів, що скаржились на інтенсивний біль (проти 6,6 % в групі контролю) 5 % пацієнтів скаржились на помірний біль (проти 20 % в групі контролю). Застосування ЗІПЕЛОР ФОРТЕ в післяопераційному періоді після ринохірургічних втручань сприяло зменшенню скарг на біль у горлі в середньому втричі в порівнянні з групою контролю. При цьому застосування спрею ЗІПЕЛОР ФОРТЕ виробництва АТ «Фармак» не супроводжувалось появою побічних реакцій [4]. Також важливим є те, що дослідження даного препарату проводилось на дітях. Дані клінічного спостереження за хворими дітьми свідчать про високу клінічну ефективність препарату ЗІПЕЛОР відносно запальних процесів у ротовій частині ротоглотки.

 

Починаючи з 2–3 дня спостережень, більшість хворих відмічала суттєве зменшення болю в горлі та інших характерних для гострого фарингіту та загострень хронічного фарингіту скарг. В основній групі спостережень до кінця курсу лікування майже в усіх пацієнтів відбувалася повна нормалізація вигляду слизової оболонки ротової частини глотки, особливо у пацієнтів, що страждали фарингітом. При загостренні хронічного фарингіту позитивна динаміка була не настільки вираженою. Після проведеної тонзилектомії на фоні застосування препарату ЗІПЕЛОР місця видалення мигдалин у дітей краще очищувались від фіброзного нальоту, швидше згасали явища реактивного післяопераційного запалення тканин[5].

Таким чином у ході клінічних досліджень показано, що бензидамін (ЗІПЕЛОР) ефективний для полегшення симптомів, якими супроводжуються локалізовані запальні патологічні процеси ротової порожнини та ЛОР-органів.

 

В яких випадках варто застосовувати ЗІПЕЛОР?

Препарати лінії ЗІПЕЛОР застосовують при запальних процесах ротової порожнини та ЛОР-органів таких як: гінгівіт, глосит, стоматит (у тому числі після променевої терапії), пародонтоз, періодонтоз, кандидоз ( у складі комбінованої терапії), калькульозне запалення слинних залоз, стан після екстракції зубів — фарингіт, ларингіт, тонзиліт; стан тонзилектомії.

 

Як застосовувати ЗІПЕЛОР?

ЗІПЕЛОР, розчин для ротової порожнини:

з флакону відміряти 15 мл р-ну ЗІПЕЛОР, використовуючи мірний стаканчик, і прополоскати ротову порожнину нерозведеним або розведеним (15 мл р-ну можна розвести 15 мл води) препаратом. Полоскання варто проводити 2-3 рази на добу. Не варто перевищувати рекомендовану дозу.

 

ЗІПЕЛОР, спрей:

перед застосуванням необхідно встановити небулайзер. При натисканні на помпу утворюється аерозоль, що містить в собі 1 дозу спрею — 0,17 мл, що відповідає 0,255 мг бензидаміну гідрохлориду. Дорослим: 4-8 розпилення 2-6 разів на добу.

 

ЗІПЕЛОР ФОРТЕ, спрей:

перед застосуванням необхідно встановити небулайзер. При натисканні на помпу утворюється аерозоль, що містить в собі 1 дозу спрею — 0,17 мл, що відповідає 0,51 мг бензидаміну гідрохлориду. Дорослим: 2-4 розпилень 2-6 разів на добу.

 

«НОВИНКА!» ЗІПЕЛОР, льодяники:

  • Льодяники слід повільно розсмоктувати в роті.
  • Дорослі та діти віком від 6 років: по 1 льодянику 3 рази на день.
  • Не слід проковтувати льодяники. Не слід розжовувати льодяники.
  • Курс лікування не має перевищувати 7 днів.

 

Висновки:

Результати клінічних досліджень свідчать про позитивний вплив та гарну переносимість препарату «Зіпелор», в тому числі й серед дітей.

Препарат ЗІПЕЛОР має високу клінічну ефективність та є безпечним засобом для лікування захворювань горла та ротової порожнини.

Препарат ЗІПЕЛОР практично не має побічних ефектів та протипоказань, а тому є одним із засобів першої лінії для лікування та профілактики захворювань горла та ротової порожнини.

 

Література

  1. Косяков C.Я., Анготоева И.Б. Острый тонзиллофарингит. Consilium Medicum. 2013;3:36–41. [Kosyakov S. Ya., Angotoeva I.B. Acute tonsillopharyngitis. Consilium Medicum. 2013;3:36–41 (in Russ.)].
  2. Молочек Ю.А. Этиотропное и патогенетическое лечение воспалительных заболеваний в оториноларингологии. Новости медицины и фармации. 2014;7–8:14–17. [Molochek Yu.A. Etiotropic and pathogenetic treatment of inflammatory diseases in otorhinolaryngology. Medicine and Pharmacy News. 2014;7–8:14–17 (in Russ.)].
  3. https://www.rmj.ru/articles/otorinolaringologiya/Klinicheskaya_effektivnosty_prep aratov_benzidamina_v_terapii_obostreniy_hronicheskogo_tonzillofaringita/#ixzz6e4gqo9xk
  4. В.И. Нестерчук, К.С. Сарнацкий, Т.В. Смагина. 
Наш опыт использования препарата Зипелор форте для устранения послеоперационной боли в больных, которые перенесли ринохирургическое вмешательство. Клиническая имунология, аллергология, инфектология. 8(113). — 2018. — Ст.
45-48.
  5. Ю.В. Гавриленко. Клинический опыт применения препарата «Зипелор» для лечения острых воспалительных процессов ротовой части глотки у детей. — Современная педиатрия 2(90).- 2018.- Ст. 124-128.

Олеся Баліцька, кандидат фармацевтичних наук,
доцент кафедри фармації ВНМУ ім. М.І. Пирогова

 

 

Виберіть вашу професію