X

Для доступу до архівного номеру журналу введіть, будь ласка, Вашу електронну адресу

Введіть ваш Email

X

Підписка на електронну версію журналу "Сучасна фармація"


Введіть ваше ім'я


Введіть ваше прізвище


Введіть вашу спеціальність


Введіть вашу спеціалізаціюВведіть ваш Email


Введіть ваш телефон

Телефон повинен містити код країни

наприклад: +380 99 999 9999


Введіть Область/місто/селище, де ви проживаєте


Введіть ваше місце роботи


Управління ризиками та питання якості лікарського забезпечення

Сьогодні в умовах широкого використання великого арсеналу лікарських засобів (ЛЗ) актуальним питанням фармацевтичної опіки стає рівень їх ефективності та безпеки, тобто забезпечення належного рівня якості. Значна увага приділяється фізичній та економічній доступності ліків, контролю їх якості, раціональному вибору ЛЗ, питанням фармацевтичної опіки, формуванню оптимальної системи медичної та фармацевтичної допомоги. При цьому виникає достатня кількість ризиків, чиї наслідки негативно впливають на загальний рівень здоров’я населення, на працездатність людей та, врешті-решт, — на рівень валового прибутку країни. Можна відзначити ризики, що виникають на рівні реєстрації, виробництва, реалізації та споживання. Cтруктуру ризиків, повʾязаних з неналежним рівнем якості, можна навести наступним чином (Табл. 1).

Які є фактори, що забезпечують якість та безпеку споживання ЛЗ? До них можна віднести:
  • доступність системи охорони здоров’я;
  • дотримання лікарями міжнародних рекомендацій відносно лікування певних захворювань (раціональна фармакотерапія);
  • наявність, кількість та якість препаратів на ринку;
  • купівельну спроможність пацієнтів.
Сучасний український фармацевтичний ринок залишається імпортозалежним, однак водночас має певні обмеження навіть по цьому сегменту — є групи препаратів, які увійшли в міжнародні протоколи лікування, але вони не зареєстровані на нашому ринку та не мають вітчизняних аналогів. Актуальним також залишається питання контролю якості препаратів, а саме виявлення ліків невідповідної якості, незареєстрованих, фальсифікованих, а також субстандартних. Наступна складова якісного фармацевтичного забезпечення — це купівельна спроможність та наявність системи відшкодування витрат на медичну допомогу та ліки. В даний час існує тільки система часткового відшкодування вартості лікарських засобів, проте рівень відшкодування є досить низьким і не чинить істотного впливу на економічну доступність лікарських засобів. Це призводить до низки наслідків, пов’язаних з неналежною якістю ЛЗ та небезпекою споживання. Ті, що реалізуються  у масштабах держави, можна поділити на соціальні, фінансові та моральні. Вони можуть бути представлені в такому вигляді (рис.1):

Універсальної стратегії управління ризиками не існує, але треба використовувати такі заходи, що узгоджуються з існуючими умовами та можуть бути швидко реалізовані. Враховуючи широке коло невирішених питань у вітчизняній системі медичної та фармацевтичної допомоги, в напрямки стратегії управління повинні входити:
  • система зниження ризиків на рівні реєстрації;
  • система фінансування, зниження та компенсації ризиків на рівні виробництва;
  • система фінансування, зниження та компенсації ризиків на рівні реалізації;
  • запобігання, зниження та компенсації ризиків споживання ЛЗ.
Система інструментів управління вищезазначеними ризиками складається з наступних елементів (рис. 2).

 Євтушенко О. М., д. фарм. н., проф. каф. фармацевтичного маркетингу та менеджменту, НФаУ