X

Для доступу до архівного номеру журналу введіть, будь ласка, Вашу електронну адресу

Введіть ваш Email

X

Підписка на електронну версію журналу "Сучасна фармація"


Введіть ваше ім'я


Введіть ваше прізвище


Введіть вашу спеціальність


Введіть вашу спеціалізаціюВведіть ваш Email


Введіть ваш телефон

Телефон повинен містити код країни

наприклад: +380 99 999 9999


Введіть Область/місто/селище, де ви проживаєте


Введіть ваше місце роботи


Психологічний портрет сучасного провізора-першостольника

Професійна діяльність провізора змінювалася із плином часу: від рецептури та виготовлення ліків до надання фармацевтичної допомоги, основним фокусом якої є пацієнт. Сьогодні фармацевти приймають на себе пряму відповідальність за лікарську терапію пацієнтів, сприяючи тим самим досягненню результатів лікування та покращенню якості життя. Ці особливості професійної діяльності фармацевтів зазначені у вимогах до належної аптечної практики, розроблених ВОЗ.

mnenie

Щоб якісно виконувати свої професійні обов’язки, сучасні провізори-першостольники мають взяти на себе функції вихователя, комунікатора, що приймає рішення, вчителя, довічного учня, менеджера. Для реалізації зазначених функцій у провізора мають бути розвинені певні особистісні якості та властивості. Розглянемо їх детальніше.

Насамперед потрібно зазначити, що сьогодні професійну діяльність провізора-першостольника не можна розглядати відокремлено від професійного спілку-вання, яке передбачає отримання інформації, роз’яснення, навчання, переконання, емоційну підтримку. Для успішного здійснення комунікації з пацієнтом провізор повинен знати стратегії та умови ефективного спілкування, закономірності сприйняття і пізнання людей, вміти слухати і спрямовувати хід думки пацієнта у потрібному напрямку, вміти керувати процесом спілкування, вирішувати передконфліктні та конфліктні ситуації.

Невід’ємним аспектом психологічного змісту професійної діяльності провізора виступає його поведінка та певні особистісні якості: почуття такту, інтелігентність, емпатія, толерантність, доброзичливість, сумлінність, відповідальність, ініціативність, практичність тощо. Зазначені якості мають реалізовуватися не лише у системі відносин «провізор–пацієнт», але й у відносинах між керівництвом аптечного закладу та колегами, бо професійна діяльність провізора-першостольника не обмежується межами аптечної (торгівельної) зали, він ще є членом трудового колективу та має сприяти позитивному морально-психологічному клімату і корпоративній культурі.

Особливі вимоги висуваються до когнітивної сфери провізора-першостольника, тому що від якості функціонування пізнавальних процесів безпосередньо залежить здоров’я і навіть життя пацієнтів. Високі концентрація і розподіл уваги, точність сприймання, гарна пам’ять, вміння міцно зберігати та швидко відтворювати потрібну інформацію, логічність, ана-літичність, гнучкість і критичність мислення — це ли-ше основний перелік необхідних пізнавальних якостей сучасного фахівця фармації.

Висока інтенсивність спілкування під час професійної діяльності, значне емоційне напруження та сконцентрованість когнітивних процесів протягом робочого дня можуть призвести до виникнення професійних деформацій та емоційного вигоряння провізора-першостольника. Це зумовлює необхідність наявності у провізора високої стресостійкості, розвинених навичок емоційної саморегуляції та вміння ліквідувати негативні емоційні переживання, володіння прийомами формування душевного комфорту й емоційної стабільності.

Слід зазначити, що у сучасного фахівця має бути сформована внутрішня потреба до постійного саморозвитку та прагнення до професійної самореалізації. Бути корисним для пацієнтів і клієнтів, бути ефективним для організації і колективу, бути захопленим своєю справою — це головні мотиваційні пріоритети у професійній діяльності сучасного провізора-першостольника.

У нашій статті ми надали основні психологічні вимоги до особистості провізора-першостольника. Звичайно, весь спектр психологічних якостей і властивостей сучасного фахівця складно охопити і викласти у доволі невеликому обсязі, бо ресурси кожної людини, кожної особистості — безмежні та унікальні. Але головним «кольором» у психологічному портреті сучасного провізора-першостольника, на наш погляд, має бути ставлення до здоров’я і життя людини як до найвищої цінності у всесвіті та повна відданість обраній професії.

autor  Кайдалова Л. Г., д. пед. наук., проф., зав. каф. педагогіки та психології НФаУ Альохіна Н. В., канд. психол. наук., доцент