X

Для доступу до архівного номеру журналу введіть, будь ласка, Вашу електронну адресу

Введіть ваш Email

X

Підписка на електронну версію журналу "Сучасна фармація"


Введіть ваше ім'я


Введіть ваше прізвище


Введіть вашу спеціальність


Введіть вашу спеціалізаціюВведіть ваш Email


Введіть ваш телефон

Телефон повинен містити код країни

наприклад: +380 99 999 9999


Введіть Область/місто/селище, де ви проживаєте


Введіть ваше місце роботи


Прогресивний спосіб допомоги суглобам при остеоартриті/остеоартрозі

Пацієнтка М. 46 років, пред’являє скарги сімейному лікарю на виражений діарейний синдром. Тиждень назад зверталася до лікаря ортопеда-травматолога з приводу загострення остеоартриту (остеоартрозу) колінного суглоба. З огляду на те що, пацієнтка до цього приймала протягом трьох років хондроїтинсульфат та глюкозамін без значущої позитивної динаміки та два роки потому було проведено ендопротезування колінного суглоба, у якості лікування було призначено діацереїн в комбінації з НПЗП. Після ретельного обстеження сімейним лікарем було прийнято рішення відмінити препарат діацереїн та залишити НПЗП — діарейний синдром припинився [1].

 

Остеоартроз, або ж остеоартрит (ОА) фактично вважають однією з найстаріших хвороб, які збереглися до нашого часу. Окрім цього, остеоартрит є найбільш розповсюдженою суглобовою патологією у світі у осіб старше 65 років, а у віці 75 років та старше — зустрічається у 80% людей. Відомий зв’язок розвитку захворювання з віковими змінами та гендерними особливостями. Так, наприклад, у жінок старше 50 років, остеоартрит зустрічається частіше ніж у чоловіків [2]. Але всупереч розповсюдженій думці, згідно з думкою експертів ВООЗ, головним чинником розвитку остеоартриту є саме ожиріння та надмірна маса тіла, а не фізична активність [3]. Більш того, виходячи з останніх досліджень, можна зробити висновок про корисні властивості марафонського бігу в зниженні ризиків розвитку остеоартриту. Серед 675 марафонців (у віці від 18 до 79 років) остеоартрит був виявлений у 8,8 % піддослідних, що вдвічі менше, ніж у середньому у популяції в США — 17,9 % [4].

Патогенез захворювання складний, але провідну роль у деградації та руйнуванні хрящової тканини відіграють прозапальні цитокіни - інтерлейкін 1 (IL-1) та фактор некрозу пухлини альфа (TNF-α), які стимулюють синтез та вивільнення хондроцитами матриксних металопротеїназ (ММП). Внаслідок їх агресивного впливу на міжклітинний матрикс у хрящовій тканині відбуваються дегенеративні зміни, що призводить у кінцевому результаті до руйнування хряща, формування остеофітів та потреби ендопротезування.

 

Чи можна якось запобігти прогресуванню остеоартриту?

Очевидно, що найбільш доцільним буде модифікація образу життя хворих на остеоартрит та симптоматична терапія. Зниження маси тіла, скандинавська ходьба та біг підтюпцем — чудові помічники. Але чи багато пацієнтів мають гарний функціональний стан суглобів, який дозволить повернутися до фізичної активності? Та наскільки багато пацієнтів зможуть успішно сформувати у себе нову харчову поведінку? Це риторичне питання, на яке усі знають відповідь. Не секрет, що зазвичай пацієнти обирають шлях фармакотерапії остеоартриту.

Фармакологічне лікування остеоартриту комплексне та включає використання препаратів для усунення больового синдрому, симптомів реактивного синовіту, а також запобігання подальшому прогресуванню дегенеративних процесів у суглобовому хрящі та субхондральній кістці. Серед фармакологічних методів лікування основне місце займають симптом- і структурно-модифікуючі препарати.

 

По-перше, для придушення болю на початкових стадіях остеоартриту традиційно використовуються ненаркотичні анальгетики (ацетамінофен у дозі 2-4 г на добу), або НПЗП, наприклад «АРКОКСІЯ» у дозі 60 мг на добу. 

Друге, але не менш важливе завдання терапії остеоартриту полягає у запобіганні подальшого прогресу ОА та збереженні функціональної активності хворих. Вона вирішується призначенням таким хворим структурно-модифікуючих препаратів (хондропротекторів), до яких відноситься «МЕРКАНА®», яка гальмує процеси руйнування хряща та сприяє його відновленню [15].

 

До недавнього часу на ринку хондропротекторів переважали препарати з хондроїтинсульфатом та глюкозаміном [6]. Та, нажаль, попри великі сподівання, хондроїнсульфат та глюкозамін або ж їх комбінація не принесли очікуваних результатів, так само, як і діацереїн [5]. За опублікованою літературою можна бачити як змінювалося відношення медичної спільноти до застосування хондроїтину та глюкозаміну при ОА. Так, наприклад, хондроїтинсульфат та глюкозамін були включені в гайдлайни EULAR 2003, як препарати з симптом- та хворобомодифікуючою дією, що показані усім хворим на остеоартрит. Трохи пізніше у гайдлайнах OARSI 2008 хондроїтин та глюкозамін були включені, вже як речовини з симптомомодифікуючою дією, але без хворобомодифікуючого ефекту [7] та з умовою, що їх треба відмінити у разі відсутності ефекту протягом 6 місяців. І ось починаючи з гайдлайнів OARSI 2014, ACR 2013 та NICE 2013 [8, 9], ці речовини перестають бути рекомендовані для застосування. На жаль, в багатьох країнах вони й досі широко застосовуються [5].

 

Якщо ж  говорити про сучасні підходи з ведення ОА, особливої уваги серед хондропротекторів заслуговує  «МЕРКАНА®», аналогів якої на українському ринку не існує.

 

 

В чому ж унікальність та переваги «МЕРКАНА®» порівняно з іншими препаратами?

«МЕРКАНА®» — це сучасний засіб з унікальним механізмом дії та зручною схемою прийому. Приймати по 1 капсулі 1 раз на добу за 2 години до або через 2 години після прийому їжі, запиваючи склянкою питної води. Рекомендований термін вживання 2–6 місяців, але за потреби курс можна повторити. Більш того, хондропротектор  «МЕРКАНА®» можна приймати постійно завдяки гарній переносимості.

Унікальність дії хондропротектора «МЕРКАНА®» полягає в тому, що діючою речовиною виступає неденатурований колаген II типу — UC-II®. UC-II® реалізує свою дію через механізм оральної толерантності. Оральна толерантність — це імунний процес, який організм використовує для того, аби розрізняти нешкідливі сполуки (наприклад, харчові білки, кишкові бактерії) від потенційно небезпечних чужорідних «загарбників». Неденатурований колаген II типу зберігає 3-D структуру та містить активні епітопи, які здатні взаємодіяти з Пейєровими бляшками та індукувати каскад імунних реакцій.

Даний процес відбувається в лімфоїдній тканині, зв’язаній з кишечником (gut-associated lymphoid tissue — GALT). GALT в основному складається з брижових лімфатичних вузлів та ділянок лімфатичної тканини, пов’язаних з тонким кишечником (Пейєрові бляшки). Пейєрові бляшки поглинають та фільтрують сполуки з просвіту кишечника та в залежності від того, чи є вона небезпечною, «включають» імунну відповідь або «виключають» її [10]. При споживанні неденатурованого колагену II типу (UC-II®) він захоплюється Пейєровими бляшками та активує імунні клітини. Він перетворює незрілі Т-клітини в Т-регуляторні клітини, які спеціально націлені на колаген II типу. Після цього Т-регуляторні клітини мігрують кровотоком. Коли вони розпізнають колаген II типу в суглобовому хрящі, Т-регуляторні клітини починають виділяти протизапальні медіатори (цитокіни), включаючи трансформуючий фактор росту-бета (TGF-бета), інтерлейкін 4 (IL-4) та інтерлейкін 10 (IL-10).  Ця дія сприяє зменшенню запалення суглобів і сприяє відновленню хряща [10].

 

 

Ефективність хондропротектора «МЕРКАНА®» підтверджує дослідження (Crowley D. et al. 2009), в якому було доведено беззаперечну перевагу UC-II® («МЕРКАНА®») над комбінацією хондроїтинсульфату та глюкозаміну.  Так, відсоток хворих, які додатково потребували знеболювальні засоби для полегшення перебігу ОА, в групі хондроїтинсульфату та глюкозаміну складав 88,5 %. В той же час в групі UC-II® додатково знеболювальні засоби використовували лише 33,3 % пацієнтів вже після першого місяцю прийому [12]. Дане дослідження показало, що обидва методи лікування зменшували прояви ОА за опитувальником WOMAC (The Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index), яке дозволяє оцінити труднощі з об’ємом рухів в суглобі та скутість і біль у колінному суглобі. Однак було виявлено, що лікування UC-II® було більш ефективним, пацієнти з групи UC-II® мали більш значне покращення стану за опитувальником WOMAC — 33 % порівняно з 14 % у групі пацієнтів, які отримували хондроїтин з глюкозаміном через 90 днів. Аналогічна динаміка була отримана при оцінці у цих пацієнтів болю за ВАШ (Візуальна аналогова шкала). Група UC-II® показала достовірне зниження больового синдрому на 40% за ВАШ відносно початкового рівню на 90-й день терапії, а група хондроїтинсульфату з глюкозаміном лише на 15,4%, тобто у 2,5 рази менше  [12].

А в дослідженні Bagi C.M, et al, 2017 на мишачій моделі остеоартриту шляхом виконання часткової медіальної меніскектомії (partial medial meniscectomy tear — PMMT) була візуалізована ефективність UC-II® безпосередньо радіологічним, мікротомографічним, гістопатологічним та статистичним аналізами хрящової тканини у 4-х груп піддослідних мишей.

Cathepsin K — маркер ураження хрящової тканини та резорбції кісткової тканини — був в декілька разів вищий у групі, якій було проведено PMMT без лікування в порівнянні з групою, якій давали UC-II® («МЕРКАНА®») після  PMMT.

А в дослідженні (Stabile M. et. al. 2019), UC-II® («МЕРКАНА®») продемонстрував покращення рухливості в суглобі при остеоартриті після 30 днів прийому, співставно з робенакоксибом (НПЗП) [14].

З «МЕРКАНА®» не потрібно постійно приймати знеболювальні засоби, що знижує ризик виразкових пощкоджень шлунка та дванадцятипалої кишки. Більш того, на відміну від більшості НПЗП, наприклад диклофенаку, «МЕРКАНА®» не виявляє хондронегативного ефекту, оскільки не пригнічує PgE2, а навпаки виявляє хондропозитивний вплив через вироблення Т-регуляторними клітинами TGF-b.

 

Тож підсумуємо:

 • «МЕРКАНА®» — сучасний засіб з унікальним механізмом дії.
 • «МЕРКАНА®» гарно переноситься через відсутність всмоктування у системний кровотік, її дія реалізується за рахунок механізму оральної толерантності.
 • «МЕРКАНА®» доведено має високу ефективність, яка була продемонстрована як у лабораторних, так і у клінічних дослідженнях.
 • У більшості випадків за перший місяць прийому «МЕРКАНА®» здатна зменшити потребу в НПЗП або взагалі відмовитися від них
 • «МЕРКАНА®» сприяє відновленню хрящової тканин за рахунок хондропротекторного впливу  трансформуючого фактору росту бета (TGF-b).
 • Хондропротектор «МЕРКАНА®» потрібно приймати по 1 капсулі 1 раз на добу за 2 години до або через 2 години після прийому їжі, запиваючи склянкою питної води.

 

Література:

 1. Pavelka K, Trc T, Karpas K, Vítek P, Sedlácková M, Vlasáková V, Böhmová J, Rovenský J. The efficacy and safety of diacerein in the treatment of painful osteoarthritis of the knee: a randomized, multicenter, double-blind, placebo-controlled study with primary end points at two months after the end of a three-month treatment period. Arthritis Rheum. 2007 Dec;56(12):4055-64. doi: 10.1002/art.23056.
 2. Електронне джерело:  В.В Поворознюк, Остеоартроз: современные принципы лечения. Health-ua.com спеціалізований медичний портал. 27.03.2015.http://health-ua.com/article/18873-osteoartroz-sovremennye-printcipy-lecheniya
 3. King LK, March L, Anandacoomarasamy A. Obesity & osteoarthritis. Indian J Med Res. 2013;138(2):185-93.
 4. Ponzio DY, Syed UAM, Purcell K, Cooper AM, Maltenfort M, Shaner J, Chen AF. Low Prevalence of Hip and Knee Arthritis in Active Marathon Runners. J Bone Joint Surg Am. 2018 Jan 17;100(2):131-137. doi: 10.2106/JBJS.16.01071.
 5. Henrotin Y, Marty M, Mobasheri A. What is the current status of chondroitin sulfate and glucosamine for the treatment of knee osteoarthritis? Maturitas. 2014 Jul;78(3):184-7. doi: 10.1016/j.maturitas.2014.04.015. Epub 2014 May 1. Erratum in: Maturitas. 2014 Dec;79(4):487.
 6. Roman-Blas JA, Castañeda S, Sánchez-Pernaute O, Largo R, Herrero-Beaumont G; CS/GS Combined Therapy Study Group. Combined Treatment With Chondroitin Sulfate and Glucosamine Sulfate Shows No Superiority Over Placebo for Reduction of Joint Pain and Functional Impairment in Patients With Knee Osteoarthritis: A Six-Month Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial. Arthritis Rheumatol. 2017 Jan;69(1):77-85. doi: 10.1002/art.39819.
 7. Singh JA, Noorbaloochi S, MacDonald R, Maxwell LJ. Chondroitin for osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Jan 28;1:CD005614. doi: 10.1002/14651858.
 8. Simental-Mendía M, Sánchez-García A, Vilchez-Cavazos F, Acosta-Olivo CA, Peña-Martínez VM, Simental-Mendía LE. Effect of glucosamine and chondroitin sulfate in symptomatic knee osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. Rheumatol Int. 2018 Aug;38(8):1413-1428. doi: 10.1007/s00296-018-4077-2.
 9. Jordan KM, Arden NK, Doherty M, Bannwarth B, Bijlsma JW, Dieppe P, Gunther K, Hauselmann H, Herrero-Beaumont G, Kaklamanis P, Lohmander S, Leeb B, Lequesne M, Mazieres B, Martin-Mola E, Pavelka K, Pendleton A, Punzi L, Serni U, Swoboda B, Verbruggen G, Zimmerman-Gorska I, Dougados M; Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutic Trials ESCISIT. EULAR Recommendations 2003: an evidence based approach to the management of knee osteoarthritis: Report of a Task Force of the Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutic Trials (ESCISIT). Ann Rheum Dis. 2003 Dec;62(12):1145-55. doi: 10.1136/ard.2003.011742.
 10. Gencoglu H, Orhan C, Sahin E, Sahin K. Undenatured Type II Collagen (UC-II) in Joint Health and Disease: A Review on the Current Knowledge of Companion Animals. Animals (Basel). 2020 Apr 17;10(4):697. doi: 10.3390/ani10040697.
 11. Lugo JP, Saiyed ZM, Lau FC, Molina JP, Pakdaman MN, Shamie AN, Udani JK. Undenatured type II collagen (UC-II®) for joint support: a randomized, double-blind, placebo-controlled study in healthy volunteers. J Int Soc Sports Nutr. 2013 Oct 24;10(1):48. doi: 10.1186/1550-2783-10-48
 12. Crowley DC, Lau FC, Sharma P, Evans M, Guthrie N, Bagchi M, Bagchi D, Dey DK, Raychaudhuri SP. Safety and efficacy of undenatured type II collagen in the treatment of osteoarthritis of the knee: a clinical trial. Int J Med Sci. 2009 Oct 9;6(6):312-21. doi: 10.7150/ijms.6.312.
 13. Bagi CM, Berryman ER, Teo S, Lane NE. Oral administration of undenatured native chicken type II collagen (UC-II) diminished deterioration of articular cartilage in a rat model of osteoarthritis (OA). Osteoarthritis Cartilage. 2017 Dec;25(12):2080-2090. doi: 10.1016/j.joca.2017.08.013.
 14. Stabile M, Samarelli R, Trerotoli P, Fracassi L, Lacitignola L, Crovace A, Staffieri F. Evaluation of the Effects of Undenatured Type II Collagen (UC-II) as Compared to Robenacoxib on the Mobility Impairment Induced by Osteoarthritis in Dogs. Vet Sci. 2019 Sep 4;6(3):72. doi: 10.3390/vetsci6030072.
 15. Лила А.М. Фармакотерапия остеоартроза. «РМЖ» №14 от 29.07.2004 Оригинальная статья опубликована на сайте РМЖ (Русский медицинский журнал): http://www.rmj.ru/articles/revmatologiya/Farmakoterapiya_osteoartroza/?print_page=Y#ixzz7Dsnwoogn

 

Андрій Шкуратов, лікар