X

Для доступу до архівного номеру журналу введіть, будь ласка, Вашу електронну адресу

Введіть ваш Email

X

Підписка на електронну версію журналу "Сучасна фармація"


Введіть ваше ім'я


Введіть ваше прізвище


Введіть вашу спеціальність


Введіть вашу спеціалізаціюВведіть ваш Email


Введіть ваш телефон

Телефон повинен містити код країни

наприклад: +380 99 999 9999


Введіть Область/місто/селище, де ви проживаєте


Введіть ваше місце роботи


НФаУ бере участь у програмі академічних обмінів «Erasmus+»

На сьогоднішній день Національний фармацевтичний університет співпрацює з 77 ВНЗ та науковими установами з 37 країн Європи, Азії та Африки. Завдяки дружнім зв’язкам та партнерським відносинам, НФаУ вже котрий рік поспіль успішно реалізує низку освітніх проектів за програмами академічних обмінів. Останнім здобутком Центру міжнародної профорієнтації та зовнішніх відносин НФаУ є участь науковців та студентів університету у програмі Європейського Союзу, що підтримує проекти, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту — «Erasmus+». Для вишу країни, що не є членом Європейського союзу, участі у таких програмах обмінів, зазвичай, передує кропітка праця кількох років. Прийшов час підводити перші підсумки. Сергій Борисович Попов — доктор медичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародних зв’язків) НФаУ:

 Зазвичай студенти та викладачі НФаУ відвідували закордонні виші в рамках міжуніверситетських угод із постійними партнерами НФаУ як учасники програми «академічна мобільність», що не передбачала відшкодування витрат на відрядження.

Зважаючи на той факт, що у європейських ВНЗ подібні обміни реалізуються за підтримки грантових програм, чисельність академічних обмінів останнім часом значно знизилася. Тому у нас назріла необхідність пошуку нових можливостей з метою продовження реалізації академічних обмінів.

У цій справі дуже важлива безцінна підтримка наших партнерів — медичних університетів Європи, зокрема Польщі, Литви, Болгарії. Сподіваємося, що за їх підтримки НФаУ зможе не тільки розширити напрями співпраці зі світовими ВНЗ, але й розширити «географію» участі у грантових програмах.

Студенти та науковці НФаУ протягом 2015/2016 н. р. вже брали участь в окремій програмі за підтримки ЄС «Erasmus+», а саме в польсько-українській програмі стажування та розвитку для медиків України в напрямі розвитку медичних працівників та майбутніх медичних працівників — студентів-медиків України, в так званому «польському Еразмусі».

У вересні 2016 р. було отримано підтвердження щодо участі НФаУ у проекті грантової програми за підтримки ЄС Erasmus+Credit mobility разом з постійними партнерами — Литовським університетом медичних наук м. Каунасу (Литва) та Медичним університетом м. Варна (Болгарія).

2016–2017 навчальний рік став роком реалізації. І вже сьогодні можна з упевненістю сказати, що програма, запланована на 2016–2017 рр., виконана повністю.

На наступний рік була подана заявка, у якій, крім обміну студентами та викладачами, заплановано і стажування для виконавців докторських дисертацій. Сподіваємося, що розпочата співпраця стане тривалою та продуктивною».

НФаУ — Литовський університет наук здоровя, м. Каунас

Історія розвитку відносин двох вишів є тривалою. Перший договір про співпрацю було підписано у 2006 р., під час проходження виробничої практики студентами НФаУ в Литовському університеті наук здоров’я, за сприяння на той час декана фармацевтичного факультету проф. Едуардаса Тарасявічюса. За ці роки було багато обмінів студентами, серед тодішніх студентів, сьогодні — викладачі Національного фармацевтичного університету О. А. Здорик, К. І. Проскуріна, А. І. Мордінсон, О. А. Кисличенко, Ю. С. Прокопенко, О. В. Криванич та інші. Керівниками практики від НФаУ були проф. В. А. Георгіянц, доц. Г. О. Бур’ян, доц. Н. Ю. Бевз. Практикою литовських студентів керували проф. Тарасявічюс та проф. Іванаускас. Починаючи з 2014 р., виші активно співпрацюють у нау-кових дослідженнях; викладачі, аспіранти та докторанти мають змогу проводити експериментальні аналітичні дослідження на сучасному обладнанні, що за кошти Євросоюзу було надано Литовському університету наук здоров’я. Результатом такої співпраці стали спільні наукові статті, що подані до авторитетних наукових зарубіжних видань. У 2015 р. договір про співпрацю було оновлено і подано заявку до участі у програмі «Erasmus+». Цю заявку було підтверджено у вересні 2016 р. та у 2016–2017 навчальному році розпочато академічний обмін викладачами та студентами. На цей навчальний рік обміни було затверджено у такому обсязі — 1 викладач від Литовського університету наук здоров’я читає лекції в НФаУ протягом 1 тижня, від нашого університету — 1 семестр навчання для студента або аспіранта на базі Литовського університету наук здоров’я та читання лекцій 1 викладачем. У грудні 2016 р. відбувся перший візит у рамках програми «Erasmus+» з Литовського університету наук здоров’я. До Харкова приїхав завідувач кафедри аналітичної та токсикологічної хімії LSMU проф. Людас Іванаускас. У програмі його візиту було не тільки читання 5 лекцій для студентів, але й багаточисельні зустрічі з адміністрацією НФаУ, викладачами та науковцями, студентами з метою визначення найбільш перспективних напрямків співпраці наших університетів. Такими напрямками було визначено створення спільних підручників на базі підручників НФаУ, їх видання литовською мовою та впровадження у навчальний процес фармацевтичного факультету LSMU, участь у наукових грантах Європейського Союзу та наукових програмах МОН України, проведення наукових досліджень за ініціативною тематикою, співпраця науковців споріднених кафедр. З лютого 2017 р. навчається у LSMU аспірант кафедри фармацевтичної хімії А. В. Мигаль. Програму його навчання на весняний семестр було узгоджено обома університетами. Під час навчання А. В. Мигалєм було виконано заплановані за темою дисертаційної роботи дослідження та підготовлено 3 статті у міжнародні фахові журнали. З 11 по 21 травня візит до LSMU здійснила зав. кафедри фармацевтичної хімії НФаУ проф. В. Георгіянц. Серед 6 лекцій, які вона читала для студентів, були не тільки ті, що включено до програми фармацевтичної хімії за розкладом занять, але й презентація Національного фармацевтичного університету в цілому та окремо — наших наукових досягнень з перспективами співпраці. Вікторія Акопівна Георгіянц — доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри фармацевтичної хімії НФаУ:

 Студенти виявили великий інтерес до нашої фармацевтичної освіти, можливостей працевлаштування випускників, дуже цікавим визнали наявність у нас освітніх програм «Клінічна фармація», «Промислова фармація» та «Технології парфумерно-косметичних засобів». Жвавою була дискусія щодо особливостей організації навчального процесу та оцінювання знань. Крім того, була можливість представити Національний фармацевтичний університет і викладацькому колективу. Я прийняла участь у засіданні Ради фармацевтичного факультету, де були обговорені питання подальшої співпраці та окреслені перспективи роботи на наступний навчальний рік. Крім того, було організовано зустрічі з фахівцями практичної фармації та запланована низка спільних наукових досліджень щодо контролю якості та стабільності екстемпоральних лікарських засобів, виготовлених в аптеках м. Каунаса».

Артем Володимирович Мигаль, аспірант з відривом від виробництва кафедри фармацевтичної хімії НФаУ:

 Навчання за програмою обміну в ВНЗ Європи — безцінний досвід для кожного студента, це можливість не тільки навчатися, а також вивчати культуру і традиції інших країн. Я безмірно вдячний керівництву та науково-педагогічному складу НФаУ, координатору програми академічної мобільності «Erasmus+» з Литовським університетом наук здоровʾя, завідувачеві кафедри фармацевтичної хімії професору В. А. Георгіянц за надану мені можливість навчання за програмою обміну.

Вперше в Литовському університеті наук про здоров'я я побував в 2012 р. студентом 4 курсу на практиці з фармацевтичної хімії.

У 2016-2017 рр. мені випала унікальна можливість вчитися в Литовському університеті наук здоровʾя протягом цілого семестру.

Фармацевтичний факультет Литовського університету наук здоровʾя знаходиться в сучасній будівлі, з великою кількістю лабораторій, пристосованих для різноманітних робіт із синтезу, аналізу лікарських речовин, фітохімії і т. п. Лабораторії забезпечені сучасним обладнанням, на якому студенти мають можливість самостійно працювати, виконуючи свої магістерські проекти.

Завдяки керівнику академічної мобільності від приймаючого університету, завідувачу кафедри аналітичної і токсикологічної хімії, професору Людасу Іванаускасу, протягом цього семестру я отримував нові навички роботи на сучасному обладнанні: високоефективних рідинних і газових хроматографах з різними типами детекторів, в тому числі і мас-детекторами. Як студент університету, я мав можливість взяти участь у ХХ зʾїзді фармацевтичних працівників країн Прибалтики «BaltPharmForum 2017», який відбувся 28–30 квітня в Юрмалі.

На зʾїзді були розглянуті актуальні проблеми, з якими повсякденно стикаються працівники системи охорони здоровʾя прибалтійських країн, зокрема і проблеми госпітальної фармації. Так само, як і в Україні, фахівці охорони здоровʾя приділяють велику увагу поколінню молодих дослідників. На з’їзді вони мали можливість продемонструвати свої напрацювання на постерній сесії.

Хочу відзначити ставлення приймаючої сторони. Завдяки проф. Людасу Іванаускасу і чудовому колективу факультету, дружня атмосфера, створена ними, той теплий прийом — все це допомогло мені відчути себе частиною колективу, частиною університету, частиною мого нового, нехай і тимчасового місця проживання».

НФаУ — Медичний університет м. Варна

Співпрацю з Медичним університетом м. Варна було розпочато у жовтні 2012 р., коли проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародних зв’язків) професор С. Б. Попов вперше відвідав університет м. Варна, встановив контакти і уклав угоду про співпрацю між двома вишами. У 2015 р. відбувся перший візит доцента кафедри хімії природних сполук НФаУ Л. В. Ленчик за програмою академічних обмінів з лекціями майстер-класу з фармакогнозії для студентів 4 курсу спеціальності «Фармація». Вбачаючи у цьому проекті перспективність, Центр Міжнародної профорієнтації та зовнішніх відносин НФаУ, у плідній співпраці зі Світланою Панайотовою, координатором міжнародної співпраці за програмою «Erasmus+» відділу міжнародних відносин Медичного університету м. Варна, який очолює доктор Анета Докова, протягом двох років здійснював підготовчий процес щодо реалізації цього напряму у рамках «Erasmus+. Staff mobility for teaching». І восени 2016 р. Медичний університет м. Варни отримав грант Євро-союзу і запросив НФаУ долучитися вперше у своїй історії до проекту. У рамках академічної мобільності за програмою «Erasmus+» у лютому 2017 р. доцент кафедри хімії природних сполук Л. В. Ленчик і доцент кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації В. В. Пропіснова відвідали Медичний університет м. Варна, де читали лекції з фармакогнозії і фармацевтичної опіки для студентів 4 курсу, що навчаються за програмою «Фармація». Лариса Володимирівна Ленчик — кандидат фармацевтичних наук, доцент, заступник декана факультету з підготовки іноземних громадян:

Під час перебування на фармацевтичному факультеті Медичного університету м. Варна ми ознайомилися з лабораторіями кафедр фармакогнозії и технології ліків, біохімії, молекулярної медицини і нутригеноміки. Кафедри фармацевтичного факультету розташовані у новій будівлі, введеній у експлуатацію у 2016 р. На кафедрах ми спілкувалися з професорами і доцентами, що працюють у цьому університеті. Дуже тепло і гостинно зустріла нас декан факультету професор Діана Іванова. У ході бесіди болгарські науковці зацікавилися дослідженнями, які проводяться у НФаУ, і запропонували продовжувати академічні обміни, запросили приїздити на літню практику з фармакогнозії та розпочати сумісні наукові дослідження».

  За умовами грантової програми у квітні 2017 р. відбувся візит-відповідь до Національного фармацевтичного університету професора кафедри біохімії, молекулярної медицини та нутригеноміки Бістри Галунської та доцента кафедри медико-біологічних наук, науково-дослідного сектора з фармакології, хімії, біохімії та біології Міглени Тодорової. Професор Галунська прочитала вісім годин лекцій майстер-класу англійською мовою для студентів, аспірантів та викладачів НФаУ, які були цікавими і викликали жвавий інтерес, містили сучасну інформацію про вітаміни К та D. Професор Б. Галунська і доцент М. Тодорова у ході візиту відвідали кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації, фармакології, фармакогнозії, біохімії, фармацевтичної хімії, наукові лабораторії НФаУ: Центральну науково-дослідну лабораторію, Державну науково-дослідну лабораторію з контролю якості лікарських засобів, Клініко-діагностичний центр. Професор Галунська відзначила високий рівень підготовки українських студентів та аспірантів, їх мотивованість у навчанні, ввічливість та доброзичливість. Окремим пунктом у програмі візиту болгарських науковців була наукова робота, розпочата на кафедрі хімії природних сполук НФаУ (завідувач професор В. Кисличенко) стосовно дослідження лікарської рослинної сировини — плодів бузини, яку доцент М. Тодорова привезла із собою. У цій роботі своїм досвідом вивчення лікарської рослинної сировини ділилися фахівці НФаУ — доцент О. М. Новосел та доцент З. І. Омельченко.   Скрипник Олена, провідний фахівець Центру міжнародної профорієнтації та зовнішніх відносин НФаУ Калініна Аксенія, випускаючий редактор газети «Молодість фармації»