X

Для доступу до архівного номеру журналу введіть, будь ласка, Вашу електронну адресу

Введіть ваш Email

X

Підписка на електронну версію журналу "Сучасна фармація"


Введіть ваше ім'я


Введіть ваше прізвище


Введіть вашу спеціальність


Введіть вашу спеціалізаціюВведіть ваш Email


Введіть ваш телефон

Телефон повинен містити код країни

наприклад: +380 99 999 9999


Введіть Область/місто/селище, де ви проживаєте


Введіть ваше місце роботи


Національний фармацевтичний університет відзначив День науки в Україні

 

День науки в Україні традиційно відзначається у третю суботу травня. Цього року 20 травня наукова спільнота України відзначила своє професійне свято — День науки. Мета свята – об’єднати науковців усієї країни. Усі ми знаємо, що без науковців неможливий розвиток жодної країни.

Науковців університету привітала в.о. ректора Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, кавалер Ордена княгині Ольги III ступеня Алла Котвіцька.

 

Шановні колеги — науковці та майбутні науковці
Національного фармацевтичного університету!

Вітаю з Днем науки в Україні!

Національний фармацевтичний університет завжди мав потужний потенціал та ресурси для здійснення досліджень у відповідальній, динамічній фармації. Пишаємося тим, що маємо іменитих учених, які зробили суттєвий внесок у скарбницю вітчизняної сфери охорони здоров`я, та вагомі наукові розробки за всіма напрямами — організаційно-економічним, технологічним, хімічним, медичним, біологічним, гуманітарним.

У надскладний період життя нашої країни науковці долучаються до забезпечення потреб ЗСУ, натхненно працюють зі студентською молоддю, а у вільний від роботи час волонтерять. І продовжують здійснювати наукові дослідження.

Шановні колеги, ви є однією з першооснов, яка зашифрована у генетичному коді НФаУ. Ви рухаєтеся у майбутнє. Тож нехай не полишають натхнення та творча жага, не підводить здоров`я, оточують допитливі учні!

Шановна наукова молодь, зростайте, тримайте наукову спадковість. Нехай ваша наукова
інтуїція завжди веде правильними шляхами.

Мотивації та захопливих ідей в ім`я незламної України!

В.о. ректора НФаУ Алла Котвіцька

 

 

 

Науковий тиждень в університеті розпочався із науково-практичного семінару «Про здоров’я: науково», де свої доповіді представили науково-педагогічні працівники університету і студентство.

 

Науковий підхід до розуміння еволюції у формуванні нутріома сучасної людини

Ігор КІРЕЄВ, професор кафедри фармакології та фармакотерапії, доктор медичних наук, професор

 

Терапевтичні вправи при гіпертонічній хворобі ІІ стадії

Лоліта Болотова, здобувач вищої освіти 2 курсу освітньої програми «Фізична терапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

Олена Мятига, доцент кафедри фізичної реабілітації та здоров’я, кандидат наук з фізичного виховання та спорту 

 

Кінезіотейпування у фізіотерапевтичній практиці та спорті

Єлизавета Талдикіна, здобувач вищої освіти 4 курсу освітньої програми «Фізична терапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

Сергій Козін, викладач кафедри фізичної реабілітації та здоров’я, кандидат педагогічних наук      

 

ОГЛЯД ТЕХНОЛОГІЇ ORGANEX

Микита  Гуторка, здобувач вищої освіти 2 курсу освітньої програми «Фармація» спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація»

Надія КОНОНЕНКО, завідувачка кафедри нормальної та патологічної фізіології, доктор медичних наук, професор 

 

МОЛЕКУЛЯРНА АЛЕРГОДІАГНОСТИКА: ШЛЯХ ДО МЕДИЦИНИ МАЙБУТНЬОГО

Олена Мала, здобувач вищої освіти 2 курсу освітньої програми «Фармація» спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація»

Надія КОНОНЕНКО, завідувачка кафедри нормальної та патологічної фізіології, доктор медичних наук, професор 

 

The connection between forensic medicine and DNA-testing methods

Євгенія КОМІССАРОВА, здобувач вищої освіти
1 курсу освітньої програми «Лабораторна діагностика» спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування»

Олена МАТВІЙЧУК, асистент кафедри клінічної лабораторної діагностики, кандидат біологічних наук        

 


 

Продовжив науковий тиждень круглий стіл «Аспекти розробки, виробництва та реєстрації ветеринарних препаратів в сучасних умовах», на якому були представлені доповіді провідних фахівців у напрямку створення ветеринарних препаратів.

 

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ФАРМАЦІЇ

Євгенія ВАЩИК, завідувач кафедри ветеринарної медицини та фармації, доктор ветеринарних наук

Дмитро МОРОЗЕНКО, професор кафедри ветеринарної медицини та фармації, доктор ветеринарних наук, старший дослідник

 

ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА ДЖЕНЕРИКІВ ТА ОРИГІНАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

Андрій БЕРЕЗОВСЬКИЙ, доктор ветеринарних наук, професор кафедри ветсанекспертизи, мікробіо-
логії, зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва Сумського НАУ, заслужений працівник ветеринарної медицини України, Почесний академік НААН України, почесний професор Таджицького аграрного університету, Голова наглядової ради ТОВ НВФ «Бровафарма»

Тетяна ФОТІНА, доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва СНАУ, заслужений працівник ветеринарної медицини України, «Відмінник Освіти», віце-президент українського відділення ВНАП, Почесний професор Варшавського університету природничих наук, почесний професор Вірменського державного аграрного університету, почесний професор Таджицького аграрного університету ім. Шириншох Шотемура, Науковий консультант НВФ «Бровафарма»

 

СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ВЕТЕРИНАРНИХ  ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Юрій КОСЕНКО, доктор біологічних наук, заступник директора ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок, голова Національного агентства ветеринарних препаратів та кормових добавок

 


 

Продовжив науковий тиждень в університеті науково-практичний семінар «Наукові досягнення і перспективи розвитку галузі охорони здоров’я». Учасниками заходу є представники провідних фармацевтичних компаній, професійних громадських організацій, державних і наукових установ НАН України, академічної спільноти та студентства тощо.

 

Фармацевтична розробка твердих лікарських форм

Оксана Панишева, старший інженер  відділу технологічної розробки АТ «Фармак», доктор фармацевтичних наук, доцент

 

Роль і місце громадських організацій у створенні та використанні об’єктів права інтелектуальної власності в сучасних умовах

Лариса Пижова, заступник  голови Товариства винахідників і раціоналізаторів України, член координаційної ради з питань захисту прав інтелектуальної власності при Харківській військовій  державній адміністрації, директор ТОВ «Константа», доктор філософії в галузі економіки, професор

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ  БОТАНІЧНИЙ САД ІМЕНІ М. М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ — ВАЖЛИВИЙ НАУКОВИЙ ОСЕРЕДОК З МОБІЛІЗАЦІЇ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ФІТОРІЗНОМАНІТТЯ В УКРАЇНІ

Джамал Рахметов, заступник директора з наукової роботи Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України, професор

 

ІНТРОДУКЦІЙНИЙ ГЕНОФОНД ЕФІРООЛІЙНИХ РОСЛИН НБС ІМЕНІ М. М. ГРИШКА  НАН УКРАЇНИ ЯК ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ФАРМАЦІЇ

Світлана Ковтун-Водяницька, старший науковий співробітник відділу культурної флори Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України, кандидат біологічних наук

 

Стратегії захисту рослинних культур від хвороб

Анастасія Бузіашвілі, науковий співробітник відділу клітинної біології і біотехнології ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України», кандидат біологічних наук

 

Культуральні методи в біології, медицині, фармації: досвід роботи, сучасні можливості, перспективи

Володимир Прокопюк, старший науковий співробітник Інституту проблем кріобіології та кріомедицини НАН України, провідний науковий співробітник Інституту експериментальної та клінічної медицини ХНМУ кандидат медичних наук, старший науковий співробітник

 


 

Завершив науковий тиждень науково-практичний семінар «Наукові постаті та досягнення технологічної школи НФаУ», який був присвячений видатним вченим технологічної школи університету.

 

ДМИТРО ПАВЛОВИЧ САЛО ЯК ВИДАТНИЙ НАУКОВЕЦЬ-ТЕХНОЛОГ ТА ОДИН З ЗАСНОВНИКІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Лілія Вишневська, завідувачка кафедри аптечної технології ліків, доктор фармацевтичних наук, професор

 

НАУКОВА ШКОЛА О. І. ТИХОНОВА

Тетяна Ярних, завідувачка кафедри технології ліків, доктор фармацевтичних наук, професор

 

ПЕРЦЕВ І. М. — ВИДАТНИЙ ТЕХНОЛОГ ТА НАДЗВИЧАЙНА ОСОБИСТІСТЬ

Олена Рубан, завідувачка кафедри заводської технології ліків, доктор фармацевтичних наук, професор

Марина Халавка, асистент кафедри заводської технології ліків, кандидат фармацевтичних наук

 

В. І. ЧУЄШОВ ТА Є. В. ГЛАДУХ — ВИДАТНІ ПОСТАТІ ПРОМИСЛОВОЇ ФАРМАЦІЇ

Олександр Кухтенко, завідувач кафедри технології фармацевтичних препаратів, доктор фармацевтичних наук, професор

 

РОЗРОБКА СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ КОМПЛЕКСНОГО ЗАСОБУ З ПРОБІОТИКОМ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ДЕРМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Наталя Хохленкова, завідувачка кафедри біотехнології, доктор фармацевтичних наук, професор

Аліна Соловйова, асистент кафедри біотехнології, доктор філософії

 


 

У рамках заходу підведені підсумки конкурсу «Академічна доброчесність — запорука якості освіти і науки».

Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил провадження освітньої (освітньо-творчої) та наукової (науково-технічної) діяльності, які є обов’язковими для всіх учасників (суб’єктів) такої діяльності та мають на меті забезпечувати довіру до результатів навчання, творчості, науково-дослідної діяльності.

Основні завдання конкурсу:

  • популяризація академічної доброчесності
  • залучення здобувачів до наукової та творчої діяльності
  • зменшення проявів академічної недоброчесності
  • формування цінності чесності та створення спільноти студентів, для яких запозичення є неприпустимим

 

Участь у Конкурсі брали здобувачі вищої освіти, науковці, куратори академічних груп, науково-педагогічні працівники.

Конкурсні роботи були представлені у номінаціях відеоролик, есе та постер

 

Переможцями конкурсу у номінації «Відеоролик» стали:

1 місце — Олена Мала «НФаУ на стороні академічної доброчесності»

2 місце — Аміра Авад, Іван Капріор, проф. Журавель І.О., кафедра хімії природних сполук і нутриціології

3 місце — Анна Онущак «Академічна доброчесніть — запорука твого успіху»

Переможці та учасники номінації «Відеоролик» отримали у подарунок корпоративні флешки НФаУ.

 

Переможцями конкурсу у номінації «Постери» стали:

1 місце — Ірина Тулуб «Застосування нейромереж для відображення академічної доброчесності»

2 місце — Владлена Кіналь, проф. Філіпцова О.В., кафедра косметології та аромології

3 місце — Катерина Філенко, проф. Кухтенко О.С., кафедра технологій фармацевтичних препаратів

 

Переможцями конкурсу у номінації «Есе» стали:

1 місце — Ангеліна Ложечка, проф. Філіпцова О.В., кафедра косметології та аромології «Академічна доброчесність косметичних брендів у сучасному світі»

2 місце — Євгенія Коміссарова «Вплив порушень норм академічної доброчесності на стан науки та освіти»

3 місце — Єлизавета Ковтун «Академічна доброчесність — запорука успіху науковця»

 

Переможці та учасники номінацій «Постери» і «Есе» отримали у подарунок електронну книгу «Писати як дихати: 62 дні творчої свободи».

Щиро вітаємо талановите студентство університету з перемогою у конкурсі з академічної доброчесності, дякуємо доповідачам та учасникам, вітаємо наукову спільноту з Днем науки в Україні!

Перемоги і нових наукових звершень!

 

Поділитися статтею з друзями