X

Для доступу до архівного номеру журналу введіть, будь ласка, Вашу електронну адресу

Введіть ваш Email

X

Підписка на електронну версію журналу "Сучасна фармація"


Введіть ваше ім'я


Введіть ваше прізвище


Введіть вашу спеціальність


Введіть вашу спеціалізаціюВведіть ваш Email


Введіть ваш телефон

Телефон повинен містити код країни

наприклад: +380 99 999 9999


Введіть Область/місто/селище, де ви проживаєте


Введіть ваше місце роботи


На перехресті теорії та практики фармації: успішна інновація від НФаУ

Два роки тому фахівці Національного фармацевтичного університету у співпраці з аптечними закладами міста Харкова запровадили у життя нові підхід та програму навчальної практики для першокурсників спеціальності «Фармація». Прийшов час підбивати підсумки інноваційного заходу. За висновками спеціалістів НФаУ, представників аптечних закладів та самого студентства, цей досвід є не тільки успішним, він показовий для свого напрямку.

Реформування традиційних форм навчальної практики для студентів фармацевтичних вишів, це гостра потреба сьогодення, — упевнено керівництво НФаУ. Адже сучасна вища освіта спрямована не тільки на здобуття академічного комплексу знань; не менш важливим є вміння використовувати їх на практиці без тривалого адаптаційного періоду. Тому, починаючи з перших днів навчального року, з першокурсників потрібно методично та системно формувати спеціалістів, які потім будуть користуватися високим попитом на ринку праці. І навчальна практика є однією з важливих складових успіху цієї підготовки. Більш докладно на цю тему читачеві розкажуть безпосередньо учасники процесу, як то кажуть, слово від першої особи.  

NemchenkoА.С. Немченко — завідувач кафедри організації та економіки фармації НФаУ, доктор фармацевтичних наук, кандидат економічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, професор.

«Вступ у фармацію». Початок

Правильна організація практичної підготовки та засвоєння студентами обсягу знань, сформованість у них професійних умінь та навичок, безсумнівно, у подальшому сприяють легкому включенню молодих фахівців у виробничу діяльність. Хочу звернути увагу, що вимоги сьогодення до провізора значно відрізняються від тих, що були 10–20 років тому. Сфера діяльності, соціальний фактор у постійному русі та розвитку. Отже, сьогодні професіонал повинен швидко і гнучко адаптуватися до постійно мінливих умов, критично і творчо мислити, проявляти толерантність у міжкультурному спілкуванні з членами соціуму та виконувати свої професійні обов’язки на високому рівні. Кілька років тому ректор НФаУ В.П. Черних запропонував науковцям університету переглянути методику та підхід до практичних занять: чим раніше студент долучається до практики, чим більше питома вага практики у загальному обсязі навчального навантаження, тим глибше розуміння студентами обраної професії, їхній рівень знань та навичок. Як керівник, Валентин Петрович завжди розглядає на перспективу можливі шляхи постійного поліпшення якості освітніх послуг. Саме завдяки його далекоглядним рішенням НФаУ є відомим вітчизняним центром розвитку фармацевтичної освіти та науки. Отже, на початку 2015–2016 навчального року у розкладі першого курсу спеціальності «Фармація» з’явилася дисципліна «Вступ у фармацію. Практичні заняття з ОЕФ». Зрозуміло, що цьому передувала кропітка робота спеціалістів НФаУ, відділу практики, завідувачів та фахівців кафедр університету. Були розроблені нові методики та плани проходження навчальної практики, спеціальні щоденники-журнали для студентів. І, що найголовніше, у рамках інновації першокурсників залучили до практичних занять з самого початку навчального року, а не в кінці, як це було традиційно, за більш поглибленою навчальною програмою. Через два роки ми можемо впевнено підвести підсумок та відзначити позитивний результат. Ця інновація стала не тільки корисною для нас, цікавою для наших партнерів — аптечних закладів. У найбільшому виграші виявилися студенти, як ми й сподівалися. По-перше, піднявся показник засвоєння теоретичного матеріалу. Ми на це і розраховували. Адже краще за практиків ніхто не розтлумачить, як застосовувати теоретичний матеріал в дії, наприклад, організацію рецептурного відпуску ліків. По-друге, змінилося ставлення студента до навчання. Воно стало більш відповідальним. Деякі з них навіть зізналися, що напередодні вступу не до кінця усвідомлювали свій вибір навчального закладу та подальший професійний напрям. Вони власними очами побачили потенціальні робочі місця, доторкнулися до невидимої для пацієнтів сторони справи. Більшість студентів усвідомили, для чого саме в університеті навчають тим чи іншим дисциплінам.  

BarkovskaО.Я. Барковська — завідувач відділу практики та сприяння працевлаштуванню НФаУ.

Відділ практики та аптечні заклади

Навчальна дисципліна «Вступ у фармацію. Практичні заняття з ОЕФ» належить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки фахівців. Проходить у вигляді циклу практичних занять на базі аптеки під безпосереднім керівництвом викладача кафедри ОЕФ. При виборі бази практики для першокурсників нами оцінювалися найважливіші сторони аптеки, а саме: відповідність вимогам програми практики; наявність умов для придбання навичок роботи за фахом; забезпечення кваліфікованим керівництвом; оснащеність підприємства сучасними інформаційними технологіями; можливість отримання в період практики матеріалів для написання звітів із практики. Особливу цікавість для нас представляли аптеки, які мають відділи з приготування лікарських форм — екстемпоральне виробництво. Хочу завдячити усім керівникам аптечних закладів, хто відгукнувся на пропозицію співпраці в оновленому форматі, за підтримку та розуміння, за зворотній зв'язок, який допомагає нам отримати об'єктивну оцінку якості цього проекту. Наші партнери — бази практики: Фармацевтична компанія ПП «Гамма 55», що представлена брендом «Аптека 911», ТОВ «Фармастор» аптечна мережа «Аптека Доброго Дня», ПрАТ «Харківаптека-2», аптека № 200 КП ХОС «Фармація», ТОВ Прана-фарм, КПОЗ Аптека № 195; ТОВ «ФК МАГНОЛІЯ». Серед них як старі перевірені друзі — комунальні аптеки, що співпрацюють із нашим ВНЗ ще з часів радянського періоду, так і нові — аптечні мережі, що з’явилися у період самостійності України. Приємно зазначити, що на зустрічі, яка відбулася напередодні Нового року між представниками аптечних установ та фармацевтичного університету, усі присутні були згодні, що осередок освіти і потенційні роботодавці мають бути обопільно зацікавлені в підготовці кваліфікованого фахівця. Адже сьогодні це — студенти НФаУ, а завтра — співробітники аптечної мережі міста або країни: фармацевти, провізори, аптечні представники. Як відомо, чільне місце у роботі відділу практики та сприяння працевлаштуванню посідає налагодження ділових стосунків із підприємствами, установами та організаціями різних галузей народного господарства як базами практики, а також співпраця з компаніями-роботодавцями з питань працевлаштування студентів НФаУ на тимчасову та постійну роботу. Щорічно за підтримки Державної служби зайнятості ми проводимо ярмарок вакансій. Це інфор-маційно-роз’яснювальний захід, кожен бажаючий студент має унікальну нагоду поспілкуватися з роботодавцями у неформальній обстановці (отримати інформацію про компанію, дізнатися про вимоги до якості фахової підготовки, заповнити анкету кадрового резерву тощо), познайомитися з правилами пошуку роботи, взяти участь у проведенні тренінгів та семінарів і підшукати місце практики, тимчасової або постійної роботи. Ми робимо усе, щоб наблизити майбутніх спеціалістів до роботодавців і навпаки. Намагаємося встановити такий зворотній зв'язок, щоб перші стали високоосвіченими фахівцями, яких потребує ринок, а другі — отримали бажаного спеціаліста.  

MitronovaЕ.В. Митронова — провизор высшей категории, заведующая аптекой № 200 КП ХОС «Фармация».

Аптечные истины

Мы с большим интересом откликнулись на инновацию НФаУ. Если раньше первый курс проходил практику в конце года — на протяжении недели, то теперь это углубленные занятия с системой зачетов, на протяжении 4-х месяцев, которые стартуют уже в сентябре. Практика начинается с общего знакомства с основ-ными задачами и функциями, структурой аптеки, банком документов по лицензионной деятельности заведения. Мы подробно рассматриваем организацию работы отделов аптеки, прием, хранение и отпуск лекарственных форм, что такое фармацевтическая опека на практике и многое другое. К примеру, будущий провизор обязательно должен знать, как выглядит правильно оформленный бланк рецепта. Мы учим, как его правильно заполнять, какие печати должны стоять на обычном рецепте (тот, что возвращается пациенту), и на рецепте, который содержит препараты, подлежащие предметно-количественному учету, в том числе наркотические психотропные прекурсоры. Самое распространенное заблуждение среди большинства вчерашних школьников: аптека — «магазин лекарств», а провизоры — продавцы. Поэтому мы подробно объясняем будущим специалистам фармации, что аптека — это учреждение охраны здоровья, и она выполняет важную социальную функцию.  

SevrukovА.В. Севрюков — магистр фармации, провизор, заведующий аптекой и руководитель центра по адаптации новых сотрудников фармацевтической компании «Аптека 911», ассистент кафедры социальной фармации НФаУ (преподаваемая дисциплина — «Фармацевтическое правоведение»).

Важность самообразования

Сегодняшние практиканты — это наши потенциальные кадры. Мы знакомим студентов с культурой предприятия, с современными бизнес-процессами, проходящими в компании, начиная с первого курса, что «на выходе» дает нам фактически готовых специалистов. Ценность учебной практики как раз в том, чтобы уменьшить разрыв между теоретической подготовкой и современной фармацевтической практикой. В общении со студентами я всегда обращаю внимание на важность самообразования. Ведь в современной аптеке ассортимент составляет около 6000 наименований, из них только лекарственных препаратов более 2500. К сожалению, не все можно физически «втиснуть» в рамки учебных часов. Кроме того, студенты должны понимать, что знание медицинской техники, лечебных белья и косметики, детского питания и аксессуаров, не менее важно, чем знание лекарственного ассортимента. На сегодняшний день подобные товары составляют более трети оборота со-временных аптек. Те же тонометры, глюкометры, небулайзеры. Провизор должен уметь грамотно проконсультировать пациента: как правильно подобрать прибор, в чем их отличия, какие функции первостепенны, какие нет, как пользоваться, какая погрешность у прибора и т.д. Так же, если человек приходит с жалобами на варикозное расширением вен, ему можно предложить не только вазотропные препараты, но и лечебное компрессионное белье, которое повысит эффективность лечения, улучшит венозную гемодинамику, уберет отечность, усталость ног. Около половины пациентов аптеки приходят с рецептом, остальные обращаются за профессиональной консультацией: солнечные или термические ожоги, профилактика простудных заболеваний, болевой синдром различного происхождения, спастические состояния и т.д. И вот здесь очень важна квалификация провизора, который, работая в соответствии с протоколом, проводит фармацевтическую опеку.  

PogorjelskaИ.В. Погоржельская — провизор, заведующая аптекой № 111 аптечной сети ООО Прана-фарм.

Духовные аспекты профессии

Первая практика — это очень важный и ответственный момент: важный для студента и ответственный, в первую очередь, для работников аптеки. Вчерашние школьники — первый курс, смотрят на мир, широко распахнув глаза, информацию впитывают как губка, им все интересно, они везде заглядывают, задают десятки вопросов. И наша задача не только ответить на это множество «Почему? Зачем? Как?», не только культивировать в них профессиональные навыки, но и привить интерес к делу, чтобы студенты полюбили аптеку, прониклись духом будущей профессии. Я обязательно обращаю внимание, как практикантов, так и молодых провизоров, которые работают у нас в аптеке, на духовные аспекты нашей деятельности. Мы работаем с людьми и для людей, поэтому просто обязаны быть коммуникабельными, приветливыми, открытыми. Грамотная красивая речь — одно из обязательных для провизора умений. Необходимо находить подход к пациенту при любых ситуациях. Тот, кто после общения с тобой ушел в хорошем настроении, никогда не вернется к тебе с негативом. Потому что тебя запомнят, как позитивного человека и профессионального провизора!  

SklyarovaТ.Т. Склярова — регіональний менеджер Харківського регіону компанії «Фармастор» мережі аптек «Аптека Доброго Дня».

Здоров’я та відповідальність

Залучення першокурсників до практичних занять у аптеці з перших днів навчання — це концептуальний проект. Пошук нестандартних рішень, впровадження прогресивних ідей — інновації, які працюють на підвищення якості, на першість, на майбутнє, — завжди будуть визнані та підтримані компанією «Фармастор». Країні вже зараз потрібні спеціалісти фармації найвищого ґатунку. Тож ми, як відповідальні наставники, маємо ввести першокурсника у світ професії, навчити його так, як того потребують останні стандарти та вимоги сучасних фармацевтичних компаній. Ми спрямовуємо майбутніх провізорів на зовнішні та внутрішні цінності, якими самі керуємося у своїй роботі з пацієнтами — це і турбота, і індивідуальний підхід, доступність, щирість, довіра, відповідальність. Розтлумачуємо їм схеми, орієнтуємо на головні аспекти та результати спілкування провізора-спеціаліста з відвідувачами аптеки: встановлення психологічного контакту, за допомогою «ключових» питань виявлення реальних потреб та стану пацієнта (при необхідності, людину треба переконати звернутися до лікаря), грамотна фармацевтична опіка, підбір оптимально відповідних препаратів і таке інше. Ми невтомно закликаємо першокурсників не гаяти часу, а навчатися, бо без цих знань провізор не зможе професійно виконувати свої обов’язки.  

LipenkoІ.А. Липенко — директор ТОВ «ФК МАГНОЛІЯ».

Синтез теорії та практики

Послуги фармацевтів повинні відповідати потребам людей. Професійні питання і ставлення, забезпечення лікарськими засобами для профілактики захворювань і лікування пацієнтів, доступ до якісних лікарських засобів, можливість звернення до кваліфікованих спеціалістів, збільшення фармацевтичної допомоги та застосування нових моделей аптечної практики мають першорядне значення у сучасному суспільстві. Наша фармацевтична компанія — це аптечні заклади, діяльність яких максимально спрямована на якісне обслуговування пацієнтів. Тому нам потрібні високопрофесійні фахівці — провізори та фармацевти, що нададуть можливість відвідувачам аптек не тільки купувати необхідні лікарські засоби та інші товари аптечного асортименту, але й отримувати своєчасну та кваліфіковану консультацію. Ми також добре розуміємо, що освітні програми для вступу в професію майбутні провізори повинні вивчати як теоретично, так і на практичних заняттях під патронатом діючих практиків, адже хто краще за нас знається на поточному реальному стані речей. Практичні заняття у аптеці допомагають студенту вивчати розподіл лікарських засобів для споживачів, забезпечення їхнього ефективного та безпечного застосування, фармацевтичну опіку у дії та багато іншого. Саме у такому осередку студент починає краще розуміти важливість теоретичних дисциплін. Наприклад, кваліфікований провізор повинен вміти порекомендувати пацієнту аптеки певний лікарський препарат як у допустимих випадках самостійного лікування, так і при наявності рекомендацій та рецепту лікаря. А для цього йому потрібні міцні знання з фармакології та фармакотерапії. Тільки такий підхід — синтез теорії та практики — дає висококваліфіковані фармацевтичні кадри.    

autor  Аксенія Калініна  

Вперше опубліковано на https://academia.in.ua/