2019 Український Фармацевтичний Форум

Ми раді запросити Вас взяти участь в Українському фармацевтичному форумі, який відбудеться 4-5 грудня 2019 р. в Києві.

 

УКР

Інститут Адама Сміта збирає разом основних регуляторів, міжнародних та місцевих виробників фармацевтичної продукції, дистриб’юторів та аптечні мережі, щоб обговорити найбільш актуальні питання фармацевтичного ринку Українита як розвивати конкурентоздатні стратегії на майбутнє. 

 

Зарезервуйте Вашу участь до 30 серпня, щоб заощадити £300.

 

За цим запрошенням через Журнал «Современная фармация» Ви отримуєте право на 15 % знижку.

 

Для цього достатньо ввести при реєстрації Ваш VIPкод: HUC011mMP. ОНЛАЙН РЕЄСТРАЦІЯ.

 

150+ високопрофесійних делегатів від міжнародних та місцевих учасників ринку

2 дні інтенсивного контенту та нетворкінгу

45+ впливових спікерів поділяться своїми знаннями та досвідом

 

Високопрофесійні спікери поділяться своїми поглядами на розвиток фармацевтичної галузі в Україні та найкращими практиками на сьогодні та на майбутнє.

 

Регуляторна ситуація та прогноз до 2025 року будуть висвітлені наступними спікерами:

 

 • Арсен Жумаділов, Генеральний директор, ДП “Медичні закупівлі України”
 • Віталій Гордієнко, Голова представництва, AbbVie
 • Дмитро Шимків, Голова наглядової ради керуючої компанії, ПрАТ “Фармацевтична фірма Дарниця”

 

Панель генеральних директорів: провідні міжнародні та місцеві фармацевтичні компанії поділяться своїми поглядами на продукцію майбутнього, виклики та рішення для галузі. Попередньо згадана панель має наступний вигляд:

 

 • Володимир Костюк, Виконавчий директор,Фармак
 • Діпак Шарма,Генеральний директор, Гленмарк
 • Едуард Пилипосян, Директор департаменту онкології, Novartis Oncology
 • Раджив Гупта, Генеральний директор, Кусумфарм

 

Питання реєстрації фармацевтичних препаратів, виготовлених в Україні та за кордоном, будуть висвітлені наступними спікерами:

 

 • Інна Шатова, Начальник управління промислової власності, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
 • Анна Погодаєва, Генеральний директор, Pharmagate
 • Тетяна Думенко, Директор, ДП “Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України”

 

Переглянути повний оновлений список підтверджених спікерів

Натисніть тут для перегляду попереднього Порядку денного форуму!

 

Приєднуйтесь до нас у групах на Facebook та LinkedIn: додайте Вашу точку зору, запропонуйте питання для дискусій та візьміть участь у дебатах. Ваша точка зору дуже важлива для нас!

 

Сподіваємось побачити Вас у грудні в Києві!

 

Скористуйтеся цією нагодою, щоб покращити Ваш імідж разом з провідними учасниками ринку!

 

Для отримання інформації щодо виняткових пакетів спікерства, спонсорства та виставки,спеціально пристосованих до Ваших потреб, звертайтеся будь ласка до Ребекки Пікерінг: тел.+44 20 8004 5703, чи за електронною адресою: rebecca@adamsmithconferences.com

 

 

  

 

ENG

 

Adam Smith Conferences is bringing together key regulators, international and local pharmaceutical producers, distributors and pharmacies to discuss the most critical, current issues for the pharmaceutical market in Ukraine and how to develop competitive strategies for the future.

 

Book your place by 30th August to save £300.

 

With this invitation via Modern Pharmacy Journal you are entitled to a 15 % discount.

 

Simply quote your VIP code: HUC011mMP. REGISTRATION ONLINE.

 

150+ high-level attendees from both local and international industry players

2 days of intensive content and networking

45+ influential speakers sharing their knowledge and expertise

 

Top-level speakers will share their views on the development of the pharmaceutical sector in Ukraine and best practices now and in the future.

 

The regulatory landscape and forecasts up to 2025 will be examined by:

 

 • Arsen Zhumadilov, General Manager, State Enterprise Medical Procurement of Ukraine
 • Vitaliy Gordienko, Country Manager, AbbVie
 • Dmytro Shymkiv, Chairman, Executive Board of the Management Company, Pharmaceutical Firm “Darnitsa”

 

General Directors’ Panel: Top international and local pharma companies will share their views on products of the future, challenges and solutions for the industry. Initial panellists include:

 

 • VolodymyrKostiuk, CEO, Farmak
 • Deepak Sharma, General Director, Glenmark
 • Eduard Piliposyan, Oncology Business Unit Head, CIS & Ukraine, Novartis Oncology
 • Rajeev Gupta, Co-Founder & Managing Director, Kusum Group, Ukraine

 

Registration of pharmaceuticals produced in Ukraine and abroad will be discussed by:

 

 • Inna Shatova, Head of the Industrial Property Office, Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine
 • Anna Pogodaeva, General Director, Pharmagate
 • Tetyana Dumenko, Director, Public enterprise “State Expert Centre of the Ministry of Health of Ukraine”

 

View the full list of speakers confirmed to date

Click here to see initial Conference Agenda!

 

Join us in our groups on Facebook and LinkedIn: add your opinions, suggest topics for discussion and join the debate. Your voice is important to us!

Looking forward to seeing you in December in Kyiv!

 

Raise Your ProfilewithTop Industry Decision-Makers

 

For information about our unique speaking, sponsorship and exhibition packages, tailored specifically to your needs, please contact Rebecca Pickering: Tel: f+44 20 8004 5703, or Email: rebecca@adamsmithconferences.com